ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 2020-2021

Γίνεται γνωστό στους ενδιαφερόμενους φοιτητές ότι οι αιτήσεις Πρακτικής Άσκησης κατατίθονται στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας στο σύνδεσμο που ανάφερει η Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Όποια αίτηση δεν κατατεθεί μέσω αυτού του συνδέσμου δε γίνεται δεκτή.

Επίσης επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να μην αιτούνται αναλυτικής βαθμολογίας, καθώς θα τις επισυνάψει η Γραμματεία του Τμήματος.

 

Από τη Γραμματεία της Πρακτικής Άσκησης