ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 2021

Ανακοινώνονται τα προσωρινά αποτελέσματα επιλογής φοιτητών συμπληρωματικών αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης 2021. Κατόπιν έγκρισης των αποτελεσμάτων από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος θα αναρτηθεί η τελική λίστα και οι επιλεγέντες φοιτητές θα ενημερωθούν από τη Γραμματεία του Προγράμματος για τη συνέχιση της διαδικασίας.

 

Από τη Γραμματεία της Πρακτικής Άσκησης”