ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Κου ΜΑΝΣΟΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Τη Δευτέρα 28/06/2021 και ώρα 15:00 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση διπλώματος ειδίκευσης του κ. Μανσούρη Κωνσταντίνου με θέμα: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΡΙΑΔΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΜΙΚΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥΣ ΑΕΡΙΩΝ»

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω των μέτρων αποφυγής διάδοσης του COVID-19.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ:

Hosted by Eleni Efthimiadou

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m0cf903a35456c9b87781a6a81a684971

Monday, Jun 28, 2021 3:00 am | 2 hours | (UTC+03:00) Athens, Bucharest Meeting number: 121 208 2985

Password: emUD3MiPw52

 

Join by video system

Dial 1212082985@uoa.webex.com

You can also dial 62.109.219.4 and enter your meeting number.

 

Join by phone

+30-21-1990-2394 Greece Toll

+30-21-1198-1029 Greece Toll 2

Access code: 121 208 2985