ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΗΣ κας ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΙΔΑΚΤOΡΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Την Παρασκευή 16/07/2021 και ώρα 13:00 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής της κας Κουτσίκου Θεοδώρας με θέμα:

«Σύνθεση, χαρακτηρισμός και βιολογική αξιολόγηση νάνο-δομών επισημασμένων με ραδιοϊσότοπα εκπομπής γ-φωτονίων και ποζιτρονίων»

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω των μέτρων αποφυγής διάδοσης του COVID-19.

Ιστότοπος Σύνδεσης:

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m32aa2f8a24b0f7857bf3f222df1e9257

Friday, Jul 16, 2021 1:00 pm | 2 hours | (UTC+03:00) Athens, Bucharest Meeting number: 121 126 8925

Password: XNfHXmK46r3

 

Join by video system

Dial 1211268925@uoa.webex.com

You can also dial 62.109.219.4 and enter your meeting number.

 

Join by phone

+30-21-1990-2394 Greece Toll

+30-21-1198-1029 Greece Toll 2

Access code: 121 126 8925