ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Αγαπητοί Φοιτητές,

Λαμβάνοντας υπόψη την υπ αριθμ 94102/Ζ1 (2) (ΦΕΚ3483/30.07.2021 τ. Β ) Υπουργική Απόφαση σχετικά με τη «Διεξαγωγή των εξετάσεων κατά την επαναληπτική εξεταστική περιόδου Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2020­2021», σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

  1. Απαραίτητη προϋπόθεση πλέον, για τη διεξαγωγή των δια ζώσης εξετάσεων κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2021, πλην της υποχρέωσης τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλλων για τη προστασία από τον κορωνοϊό, είναι η κατοχή από φοιτητές, μέλη ΔΕΠ και όσους εμπλέκονται στην εξεταστική διαδικασία, ενός εκ των κατωτέρω πιστοποιητικών:
  • είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού,
  • είτε πιστοποιητικού νόσησης,
  • είτε βεβαίωσης διενέργειας αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test),
  • είτε βεβαίωσης διενέργειας rapid test,
  • είτε βεβαίωσης διενέργειας μοριακού ελέγχου PCR
  1. Οι φοιτητές θα προσέρχονται εγκαίρως στις αίθουσες απαραιτήτως με την κατοχή ενός εκ των ανωτέρω πιστοποιητικών, τα οποία, πριν την έναρξη της εξέτασης, θα επιδεικνύονται στους επιτηρητές (παράλληλα με τον έλεγχο των φοιτητικών ταυτοτήτων). Ο ακριβής χρόνος προσέλευσης των φοιτητών για κάθε μάθημα  θα  ανακοινωθεί από τους αντίστοιχους διδάσκοντες  μέσω eclass
  1. Υπενθυμίζεται ότι η χρήση μάσκας είναι απαραίτητη σε όλους τους εσωτερικούς χώρους.

 

Η Πρόεδρος του Τμήματος

Χ. Μητσοπούλου