ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Π.Α. ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΥΡΙΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

Στο επισυναπτόμενο έγγραφο του Προέδρου του ΔΣ της Παν/κής Λέσχης ΕΚΠΑ θα βρείτε οδηγίες σχετικά με την διαδικασία υποβολής αιτήσεων για παροχή δωρεάν σίτισης Ακαδ. Έτους 2021-22.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γινεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας sitisi.uoa.gr (για τους προπτυχιακούς φοιτητές) και eprotocol.uoa.gr (για τους Μεταπτυχιακούς φοιτητές – Υπ. Διδάκτορες) από την Πέμπτη 09-09-2021 έως και την Παρασκευή 22-10-2021