ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ‘Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Καλούνται οι εισαγόμενοι για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών – Αλλογενών και αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών – Μελών της Ε.Ε. μη Ελληνικής καταγωγής να προσέλθουν για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους την Τετάρτη 29.09.2021 στις 10.00 π.μ.  στην Γραμματεία του Τμήματος Χημείας (Πανεπιστημιούπολη Ιλίσια), προσκομίζοντας τα απαιτούμενα έγγραφα.

 

Η εγγραφή ολοκληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο ή από άλλον με νόμιμη εξουσιοδότηση.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας