ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Ανακοινώνεται η Προκήρυξη Εκλογών (Α.Π. Ε.Κ.Π.Α. 44211/10-05-2022) για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Χημείας με θητεία δύο (2) ετών. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψηφοφορία τη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022 από 09.00 έως 13.00.

Για περισσότερες πληροφορίες βλ συνημμένο αρχείο.

 

Η Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας