ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Ανακοινώνεται  παράταση προθεσμίας για τις δηλώσεις μαθημάτων μέχρι 25/11/2022 (καταληκτική ημερομηνία ).

Προσοχή, πέραν αυτής της ημερομηνίας ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ δεν θα είναι εφικτή.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος