ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ERASMUS ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ CIVIS ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Ανακοινώνεται η έναρξη υποβολής αιτήσεων για τους φοιτητές που θέλουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα CIVIS για το ακαδ. έτος 2023-2024 η οποία ξεκινά Τρίτη 22/11/2022 και λήγει Τετάρτη 7/12/2022

Αιτήσεις χωρίς συνημμένα τα αναγκαία πιστοποιητικά δεν ληφθούν υπ’ όψιν. Το έντυπο της αναλυτικής βαθμολογίας θα επισυναφθεί από την Γραμματεία του Τμήματος.

Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται στο secr@chem.uoa.gr με θέμα: «ΑΙΤΗΣΗ CIVIS 23-24»

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας