ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 2023

Ανακοινώνονται τα τελικά αποτελέσματα των αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Χημείας 2023. Για πληροφορίες σχετικά με τους όρους πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να συμβουλευτούν τον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Οι επιλεγέντες φοιτητές θα ενημερωθούν για την περαιτέρω διαδικασία από τη Γραμματεία της Πρακτικής Άσκησης.

 

Από τη Γραμματεία της Πρακτικής Άσκησης