Δώδεκα Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Χημείας του ΕΚΠΑ ανήκουν στον κατάλογο των Κορυφαίων 2% Ερευνητών Παγκοσμίως

Η υψηλού επιπέδου έρευνα που διεξάγεται από τις ερευνητικές ομάδες του Τμήματος Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών αποτυπώθηκε στην ετήσια παγκόσμια κατάταξη αξιολόγησης της επίδοσης των ακαδημαϊκών «World’s Top 2% Scientists List», η οποία δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 2022. Η εν λόγω κατάταξη βασίζεται σε μελέτη που πραγματοποιείται κάθε χρόνο από ερευνητές του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ (ΗΠΑ) και η οποία κατατάσσει τους επιστήμονες με βάση τις αναφορές προς στις επιστημονικές τους εργασίες, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων SCOPUS, τη μεγαλύτερη βάση δεδομένων επιστημονικών δημοσιεύσεων. Περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα αυτό υπάρχουν στον ιστότοπο: https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/4

Η αξιολόγηση αφορά σε περισσότερους από 8.000.000 επιστήμονες παγκοσμίως, βάσει μιας σειράς δεικτών μέτρησης του αντικτύπου των δημοσιευμένων εργασιών τους και ειδικότερα των αναφορών που έχει λάβει κάθε επιστήμονας ο οποίος έχει δημιοσιεύσει τουλάχιστον 5 δημοσιεύσεις. Ειδικότερα, η δημοσιευμένη κατάταξη περιλαμβάνει μεταξύ άλλων αυτούς που ανήκουν στο κορυφαίο 2% στην επιστημονική περιοχή τους, βάσει ταξινόμησης η οποία παρουσιάζεται σε 22 επιστημονικά πεδία και 176 υποπεδία.

Στον παραπάνω κατάλογο περιλαμβάνονται συνολικά δώδεκα μέλη του Ακαδημαϊκού Προσωπικού του Τμήματος Χημείας, εννέα εν ενεργεία και τρία αφυπηρετήσαντα, τα ονοματα των οποίων, με βάση τον αντίκτυπο του δημοσιευμένου έργου τους, κατά σειρά κατάταξης, είναι:

 1. Οικονόμου Αναστάσιος
 2. Λιανίδου Εύη
 3. Κόκοτος Γεώργιος
 4. Βουγιουκαλάκης Γεώργιος
 5. Βαλαβανίδης Αθανάσιος
 6. Δανόπουλος Ανδρέας
 7. Κόκοτος Χριστόφορος
 8. Θωμαίδης Νικόλαος
 9. Προεστός Χαράλαμπος
 10. Νικολέλης Δημήτριος
 11. Σκούλος Μιχαήλ
 12. Μαυρομούστακος Θωμάς