ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΗΣ κας ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΚΑΤΣΙΑΝΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Την Τετάρτη 22/2/2023 και ώρα 09:30 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της κας Παναγιώτας Κατσιάνου με θέμα: Study of the bioactive content of olive oil products and by-products using high resolution mass spectrometry.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στη Μεγάλη Αίθουσα Διδασκαλίας του Εργαστηρίου Αναλυτικής ΧΗμείας.