ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022-2023

Ανακοινώνεται ότι οι αιτήσεις ορκωμοσίας πτυχιούχων εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου ακ. έτους 2022- 2023 θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος από Τρίτη 28-2-2023 έως και Κυριακή 12-3-2023  (secr@chem.uoa.gr) με θέμα «ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ».

Σας ενημερώνουμε ότι δεν χρειάζεται μαζί με την αίτηση Ορκωμοσίας να προσκομίσετε και βεβαίωση ΜΗ οφειλής βιβλίων στην βιβλιοθήκη . Θα πρέπει όμως να έχετε επιστρέψει τα βιβλία που οφείλετε και να μην έχετε εκκρεμότητες με την βιβλιοθήκη. Επίσης στην περίπτωση πρακτικής άσκησης , αυτή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την αίτηση ορκωμοσίας

Στην περίπτωση που υπάρχουν μαθήματα που δεν θα συμμετέχουν στον υπολογισμό του βαθμού του πτυχίου θα πρέπει να αναφέρονται στην αίτηση με τίτλο και κωδικό του οδηγού σπουδών. Οι πιστωτικές μονάδες των μαθημάτων αυτών θα υπολογίζονται κανονικά.

Η αίτηση ορκωμοσίας είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος στα «χρήσιμα έντυπα»

(http://www.chem.uoa.gr/?page_id=2230&lang=el)

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας