ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΣΠΟΥΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-24

Υποβολή αιτήσεων μετακίνησης με το πρόγραμμα Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2. Επισυνάπτονται α) Πρόσκληση, β) Αίτηση και γ) Οδηγός Μοριοδότησης.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας