ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ανακοινώνεται η προκήρυξη των εκλογών Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Χημείας.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας