Διαλέξεις 2016-2017

Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Χημείας

Διαλέξεις 2016-2017

 • 23/11/2016 Τετάρτη 13:00
  Υγρή Βιοψία: Ανάπτυξη και κλινική αξιολόγηση μοριακών μεθόδων για την παρακολούθηση της εξέλιξης του όγκου στο περιφερικό αίμα
  Ευρύκλεια Λιανίδου, Καθηγήτρια, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • 07/12/2016 Τετάρτη 13:00
  Η Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ασφάλεια τροφίμων
  Ελευθέριος Δροσινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου & Υγιεινής Τροφίμων και Ποτών, ΓΠΑ
 • 14/12/2016 Τετάρτη 13:00
  Πυρηνικός Μαγνητικός Συντονισμός σήμερα και αύριο
  Δημήτρης Σακελλαρίου, Ερευνητής, CEA-Saclay, Γαλλία
 • 11/01/2017 Τετάρτη 13:00
  Ποσοτικός προσδιορισμός ιχνοστοιχείων σε βρεφικές τροφές: η σημασία της αβεβαιότητας στις μετρήσεις
  Βασιλική Μαντή, Analytical Governance Manager, Food Safety @ DANONE – Early Life Nutrition, Schiphol, Netherlands
 • 18/01/2016 Τετάρτη 13:00
  β-Μεσογειακή Αναιμία: Μία πολυπαραγοντική νόσος
  Γεώργιος Πατρινός, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Φαρμακευτικής Πανεπιστήμιο Πατρών
 • 25/01/2017 Τετάρτη 13:00
  Μελέτη και κλινική αξιολόγηση της έκφρασης του υποδοχέα των ανδρογόνων σε κλινικά δείγματα ασθενών με καρκίνο
  Αρετή Στρατή, Μεταδιδακτορική Συνεργάτης, Ερευνητική Ομάδα Ανάλυσης Κυκλοφορούντων Καρκινικών Κυττάρων και Υγρής Βιοψίας, Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ
 • 08/02/2017 Τετάρτη 13:00
  Μελέτη και κλινική αξιολόγηση της έκφρασης των miRNAs σε κλινικά δείγματα ασθενών με καρκίνο
  Αθηνά Μάρκου, Μεταδιδακτορική Συνεργάτης, Ερευνητική Ομάδα Ανάλυσης Κυκλοφορούντων Καρκινικών Κυττάρων και Υγρής Βιοψίας, Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ
 • 16/02/2017 Πέμπτη 11:00
  Ο Σαρωνικός κόλπος: ένα πρότυπο ωκεανογραφικό εργαστήριο στη γειτονιά μας
  Αριστομένης Καραγεώργης, Διευθυντής Ερευνών, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
 • 23/02/2017 Πέμπτη 11:00
  Controlling the Radiative Exciton Recombination Rate in Colloidal Nanocrystals and its Optoelectronic Applications
  Σωτήριος Χριστοδούλου, Functional Optoelectronic Nanomaterials group, The Insititute of Photonic Science, Barcelona
 • 02/03/2017 Πέμπτη 11:00
  Υδάτωση πολυμερών και βιο-πολυμερών και η πειραματική μελέτη των ιδιοτήτων του νερού στα μίγματα πολυμερούς-νερού
  Απόστολος Κυρίτσης, Αν. Καθηγητής, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
 • 09/03/2017 Πέμπτη 11:00
  Νανοδομές άνθρακα σε συστήματα μετατροπής ενέργειας
  Ν. Ταγματάρχης, Διευθυντής ερευνών, Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
 • 16/03/2017 Πέμπτη 11:00
  Διοξίνες και συναφείς τοξικοί ρύποι σε τρόφιμα, ζωοτροφές, περιβαλλοντικά και βιολογικά δείγματα
  Λεόντιος Λεοντιάδης , Διευθυντής Ερευνών, Υπεύθυνος Εργαστηρίου Φασματομετρίας Μάζας και Ανάλυσης Διοξινών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»
 • 23/03/2017 Πέμπτη 11:00
  Οι Διεθνείς Τάσεις στην Ενεργεια και οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
  Σωτήριος Καπέλλος, Διευθυντής Λειτουργίας και Ανάπτυξης, Ελληνικά Πετρέλαια Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Α.Ε.
 • 30/03/2017 Πέμπτη 11:00
  Halide Perovskites: High Performance Inorganic Semiconductors
  Κωνσταντίνος Στούμπος, Research Professor, Department of Chemistry, Northwestern University
 • 11/05/2017 Πέμπτη 11:00
  Ελεγχόμενη ανάπτυξη και τροποποίηση διατεταγμένων μονοδιάστατων νανοδομών ως μια πλατφόρμα για εφαρμογές στη μετατροπή ενέργειας, στη φωτοκατάλυση και στους αισθητήρες αερίων ρύπων
  Σπύρος Γιαννόπουλος, Κύριος Ερευνητής, Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Πάτρα
 • 18/05/2017 Πέμπτη 11:00
  ZnO: ένα αναδυόμενο πολυλειτουργικό και πολυχρηστικό υλικό
  Ελένη Μακαρώνα, Ερευνήτρια, Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας, Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»
 • 25/05/2017 Πέμπτη 11:00 (Ματαιώνεται)
  Ακτινοβόληση τροφίμων
  Βασιλεία Σινάνογλου, Αν. Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας
 • 01/06/2017 Πέμπτη 11:00 (Ματαιώνεται)
  Ο ρόλος της δυναμικής στη μοριακή αναγνώριση πεπτιδίων από το μείζον σύμπλοκο ιστοσυμβατότητας Ι
  Αθανάσιος Παπακυριακού, Υπότροφος Marie Curie, School of Biological Sciences, University of Southampton, UK
 • 08/06/2017 Πέμπτη 11:00
  Διαμοριακές Αλληλεπιδράσεις π-Αρωματικών Μορίων με Ουδέτερα Συστήματα
  Αθανάσιος Τσίπης, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αίθουσα Α2, Πτέρυγα Ε, 2ος όροφος, Κτήριο Χημείας, Πανεπιστημιούπολη
Τακτική Ώρα: Χειμερινό εξάμηνο: Πέμπτη 13:00 και
Εαρινό εξάμηνο: Πέμπτη 11:00