Μηχανικά Νανοϋλικά και Εφαρμογές Νανοτεχνολογίας: Προβλήματα Υγιεινής και Ασφάλειας από ‘Εκθεση σε Νανοσωματίδια και Νανοϋλικά και η Επίδρασή τους στη Ρύπανση του Περιβάλλοντος

Θωμαΐς Βλαχογιάννη, Σπυρίδων Λωρίδας, Κωνσταντίνος Φιωτάκης και Αθανάσιος Βαλαβανίδης

Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 15784 Αθήνα

 

Περίληψη. 

Την τελευταία δεκαετία η Nανοτεχνολογία είναι ένας ταχέως αναπτυσσόμενος βιομηχανικός τομέας του 21ου αιώνα με ποικιλία καινοτόμων προϊόντων και εφαρμογών που περιέχουν εξαιρετικά μικρού μεγέθους βιομηχανικά νανοϋλικά. Τα μηχανικά νανοϋλικά (engineered nanomaterials, ENMs) είναι χημικές ουσίες ή υλικά που παρασκευάζονται και χρησιμοποιούνται σε πολύ μικρή κλίμακα. Το μέγεθός τους κυμαίνεται μεταξύ 1 και 100 nm (νανόμετρα, 10-9 του μέτρου). Τα νανοϋλικά παρουσιάζουν εξειδικευμένα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά και κβαντικές ιδιότητες σε σύγκριση με τα υλικα από σωματίδια μεγαλύτερου μεγέθους ή χύδην ουσίας. Ήδη στο εμπόριο κυκλοφορούν διάφορα προϊόντα νανοτεχνολογίας, όπως μπαταρίες, αντιβακτηριακά ενδύματα, καλλυντικά, αντιηλιακές κρέμες, πρόσθετα τροφίμων, μπαταρίες, μικροηλεκτρονικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα, κ.λπ.

Τα βιομηχανικά νανοϋλικά προσφέρουν εξειδικευμένες τεχνικές και εμπορικές δυνατότητες, αλλά η ταχύτατη αύξηση της χρήσης τους ενδέχεται να παρουσιάζουν κινδύνους για το περιβάλλον και να εγείρουν ανησυχίες για την υγεία και την ασφάλεια των ανθρώπων (εργαζόμενους, καταναλωτές, κλπ). Επίσης, η απόρριψη προϊόντων με νανοϋλικά σε υδάτινα απόβλητα ή στο έδαφος μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα ρύπανσης και τοξικολογικές επιπτώσεις σε ευαίσθητα οικοσυστήματα. Στην επισκόπηση αυτή παρουσιάζονται τα νεότερα δεδομένα για την έρευνα σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων στη βιομηχανία νανοϋλικών και καταναλωτών νανοπροϊόντων. Επίσης, εξετάζονται οι πλέον πρόσφατες έρευνες σε θέματα περιβαλλοντικής ρύπανσης και οικοτοξικολογικών μελετών για την τοξικολογία νανοϋλικών σε διάφορα οικοσυστήματα.

Πλήρες κείμενο της εργασίας στα αγγλικά [34 σελίδες]: αρχείο pdf