Περιβαλλοντική Ρύπανση από Χημικούς Ενδοκρινικούς Διαταράκτες

Θωμαΐς Βλαχογιάννη, Κωνσταντίνος Φιωτάκης, Σπυρίδων Λωρίδας και Αθανάσιος Βαλαβανίδης

Environmental Pollution by Endocrine Disrupting Chemicals.
Adverse Developmental, Reproductive and Immune Effects in the Wildlife and in Human Health
 

Thomais Vlachogianni, Konstantinos Fiotakis, Spyridon Loridas and Athanasios Valavanidis

E-mail : thvlach@chem.uoa.gr & valavanidis@chem.uoa.gr

 

Περίληψη:

Οι ενδοκρινικοί διαταράκτες (endocrine disruptors) είναι φυσικές ή συνθετικές χημικές ουσίες οι οποίες παρεμβαίνουν στην ομαλή λειτουργία του ορμονικού συστήματος τόσο του ανθρώπου, όσο και των ζώων. Οι επιστημονικές έρευνες των τελευταίων δεκαετιών ανακάλυψαν πληθώρα χημικών ουσιών, όπως φυτοφάρμακα, πολυχλωριωμένες ενώσεις, διοξίνες και ορισμένα καταναλωτικά προϊόντα που έχουν ενδοκρινική δραστικότητα. Η έκθεση στους ενδοκρινικούς διαταράκτες μπορεί να συμβεί από την τροφή, το νερό, τον αέρα, τα υγρά απόβλητα και το έδαφος.

Ο άνθρωπος είναι περισσότερο ευάλωτος στις χημικές αυτές ουσίες κατά την εμβρυϊκή ζωή και κατά την παιδική ηλικία, καθώς μπορεί να επέμβουν σε διάφορα στάδια της ανάπτυξης. Στην ανασκόπηση αυτή περιλαμβάνονται οι σημαντικότερες ερευνητικές εργασίες, περιβαλλοντικές αναλύσεις και επιδημιολογικά δεδομένα για την επίδραση των ΕΔ στην υγεία του ανθρώπου και σε ζώα στο φυσικό περιβάλλον. Επίσης, παρουσιάζονται οι πλέον πρόσφατες (2012-2013) εκτιμήσεις κινδύνου και εκθέσεις διεθνών επιτροπών και επιστημονικών οργανώσεων για το θέμα των ενδοκρινικών διαταρακτών.

Πλήρες κείμενο της εργασίας [54 σελίδες]: αρχείο PDF

Πλήρες κείμενο της εργασίας [21 σελίδες]: αρχείο PDF