Τα ω-3 λιπαρά οξέα (ως συμπληρώματα διατροφής) μειώνουν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο;

Ή συγκεκριμένα μικροσυστατικά της Μεσογειακής Δίαιτας (πολικά λιποειδή αναστολείς του PAF)
δρουν προστατευτικά έναντι των καρδιαγγειακών παθήσεων;

 

Δημόπουλος Κωνσταντίνος

Εργαστήριο Βιοχημείας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 15784 Αθήνα

 

Η International Atherosclerosis Society ζήτησε για την ιστοσελίδα της ένα άρθρο σχολιασμού (Commentary) για την πρόσφατη ερευνητική δουλειά τριών πτυχιούχων του Τμήματος Χημείας του ΕΚΠΑ, όπου προτείνουν – σύμφωνα με την έρευνά τους που έχει διεξαχθεί εξολοκλήρου στην Ελλάδα – ότι η προστατευτική δράση έναντι των καρδιαγγειακών παθήσεων ασκείται από συγκεκριμένα πολικά λιποειδή που αναστέλλουν τον PAF και είναι μικροσυστατικά τροφίμων της Μεσογειακής Δίαιτας.

Αντιθέτως, σύμφωνα και με παλαιά δεδομένα αλλά και πρόσφατα δεδομένα Ελλήνων επιστημόνων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που έχουν αποτελέσει άρθρο ανασκόπησης και μετα-ανάλυσης σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό, τα ω-3 λιπαρά οξέα, ως συμπληρώματα διατροφής, δεν φαίνεται να μειώνουν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Σημειώνεται ότι είναι το τρίτο άρθρο σχολιασμού που τους έχει ζητηθεί για την εν λόγω έρευνα. Τα άλλα δύο είναι το  2002 με τίτλο “FUNCTIONAL CROSSTALK BETWEEN PLATELET-ACTIVATING FACTOR (PAF) AND ATHEROGENESIS-CARDIOVASCULAR DISEASE. A NEW APPROACH TO AN OLD DISEASE” και το 2006 με τίτλο”ANTIATHEROGENIC PROPERTIES OF OLIVE OIL”.

Περισσότερα: Commentary (αρχείο PDF 88 KB)     International Atherosclerosis Society (αρχείο PDF 198 KB)