Εκδόσεις Τμήματος Χημείας

 Εκδόσεις Τμήματος Χημείας

Τίτλος: Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χημείας 2022-2023

Περιεχόμενα: Ιστορία και οργάνωση του Πανεπιστημίου Αθηνών – Η Επιστήμη της Χημείας – Διοικητική Οργάνωση του Τμήματος Χημείας – Σπουδές στο Τμήμα Χημείας – Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών / Περιεχόμενο Μαθημάτων και Εργαστηριακών Ασκήσεων – Κανονισμός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας – Βασικές Ημερομηνίες / Προγράμματα Εργασίας / Χρήσιμες Πληροφορίες για τους Φοιτητές.

Στοιχεία έκδοσης: Χρόνος έκδοσης 2022, σελ. 138, ‘Έκδοση Πανεπιστημίου Αθηνών.

Διάθεση: Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να “κατεβάσει” τον Οδηγό Σπουδών σε μορφή αρχείου pdf κάνοντας κλικ εδώ: Οδηγός Σπουδών 2022-2023.

Το περιεχόμενο του Οδηγού Προπτυχιακών Σπουδών υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση.


Παλαιότερες εκδόσεις “Οδηγού Σπουδών του Τμήματος Χημείας”:

 Τίτλος: Πεπραγμένα Ερευνητικής Δραστηριότητας 2009-2011

Περιεχόμενα: Αναφέρονται οι τίτλοι των ερευνητικών δημοσιεύσεων σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο 2009-2011 από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Χημείας. Επιπλέον αναφέρονται οι τίτλοι, οι συγγραφείς και οι επιβλέποντες των διατριβών ειδίκευσης και των διδακτορικών διατριβών.

Στοιχεία έκδοσης: Χρόνος έκδοσης 2011, σελ. 157, ‘Εκδοση Πανεπιστημίου Αθηνών.

Διάθεση: Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να το “κατεβάσει” σε μορφή PDF (795 KΒ) κάνοντας κλικ εδώ: Πεπραγμένα 2009-2011.

Παλαιότερες εκδόσεις “Πεπραγμένων Ερευνητικής Δραστηριότητας”:

Πεπραγμένα 1978-1989 
Πεπραγμένα 1990-1995

Πεπραγμένα 1996-2000
Πεπραγμένα 2001-2005
Πεπραγμένα 2006-2008


Τίτλος: Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χημείας 2014-2015

Περιεχόμενα: Ιστορία και οργάνωση του Πανεπιστημίου Αθηνών – Η Επιστήμη της Χημείας – Διοικητική Οργάνωση του Τμήματος Χημείας – Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Τμήμα Χημείας – Μεταπτυχιακά Προγράμματα / Μαθημάτα: Διδάσκοντες – Περιεχόμενο Μαθημάτων – Βασικές Ημερομηνίες / Χρήσιμες Πληροφορίες για τους Μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Στοιχεία έκδοσης: Χρόνος έκδοσης 2014, σελ. 97, ‘Εκδοση Πανεπιστημίου Αθηνών.

Διάθεση: Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να “κατεβάσει” τον Οδηγό Σπουδών σε μορφή αρχείου PDF (1,72 MΒ) κάνοντας κλικ εδώ: Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών 2014-2015.

Παλαιότερες εκδόσεις “Οδηγού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χημείας”

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών 2011-2012


Τίτλος: ‘Εκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Περιόδου 2006-2011

Περιεχόμενα: Διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης – Παρουσίαση Τμήματος – Πρόγραμμα Σπουδών (Προπτυχιακών / Μεταπτυχιακών) – Διδακτικό έργο – Ερευνητικό έργο – Σχέσεις με κοινωνικούς και πολιτιστικούς/παραγωγικούς φορείς – Στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης – Διοικητικές υπηρεσίες και υποδομές – Συμπεράσματα – Σχέδια βελτίωσης – Πίνακες, Παραρτήματα.

Στοιχεία έκδοσης: Χρόνος έκδοσης Δεκέμβριος 2011, σελ. 312. Διατίθεται μόνο υπό ηλεκτρονική μορφή. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να “κατεβάσει” την ‘Εκθεση σε μορφή αρχείου PDF (5,70 MΒ) κάνοντας κλικ εδώ: ‘Εκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2006-2011.


Τίτλος: Γενικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Περιεχόμενα: Ενημερωτικό φυλλάδιο απευθυνόμενο στους ενδιαφερόμενους για μεταπτυχιακές σπουδές στο Γενικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Χημείας. Αναφέρονται οι ερευνητικές κατευθύνσεις καθώς και αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις του κάθε μέλους Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος ανά παρεχόμενη ειδίκευση.

Στοιχεία έκδοσης: Χρόνος έκδοσης 2001, σελ. 50, Έκδοση Πανεπιστημίου Αθηνών.

Διάθεση: Διατίθεται ελεύθερα σε κάθε ενδιαφερόμενο από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να το κατεβάσει σε μορφή PDF (671 Kbyte) κάνοντας κλικ εδώ.


Dictionary.jpg (12052 bytes)

Τίτλος: Αγγλοελληνικό Λεξικό Χημικών και Συγγενών με τη Χημεία Όρων

Επιμέλεια Έκδοσης: Κ. Ευσταθίου

Περιεχόμενα: Το λεξικό αυτό περιλαμβάνει περισσότερα από 8000 λήμματα. Για πολλά από αυτά παρατίθενται σύντομα επεξηγηματικά σχόλια, ορισμοί ή πληροφορίες. Σε αυτά περιλαμβάνεται μεγάλος αριθμός αρκτικόλεξων τεχνικών, μεθόδων και συμβολισμών μονάδων διαφόρων μεγεθών, ουσιών, ως και συντμήσεων λέξεων ή φράσεων, που αφθονούν στη χημική βιβλιογραφία, καθώς και ενδεικτικός αριθμός χημικών τύπων και επεξηγηματικών σχημάτων. Περιλαμβάνεται η αγγλική ονομασία τάξεων ενώσεων, δραστικών ή χαρακτηριστικών ομάδων με αντιπροσωπευτικά παραδείγματα, ως και η κοινή ή η εμπορική ονομασία ορισμένων συχνά χρησιμοποιούμενων ουσιών. Επιπλέον περιλαμβάνεται σημαντικός αριθμός όρων και από άλλες επιστήμες (μαθηματικά, στατιστική, φυσική, βιολογία, γεωλογία, ηλεκτρονική, υπολογιστές, φαρμακευτική, ιατρική), που απαντώνται συχνά στη χημική βιβλιογραφία.

Στοιχεία έκδοσης: Χρόνος έκδοσης 1998, σελ. 187, ISBN: 960-7184-45-9, Έκδοση Πανεπιστημίου Αθηνών.

Νεότερη έκδοση (2005): Βλ. συγγράμματα Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας


Μετάβαση στο περιεχόμενο