Δ.Ε.Π. Τμήματος Χημείας

Δ.Ε.Π Τμήματος Χημείας

Ονοματεπώνυμο

Εργαστήριο

Τηλ.*

Bασιλείου Σταματία Οργανικής Χημείας 4463
Βουγιουκαλάκης Γεώργιος Οργανικής Χημείας 4230
Γεωργιάδης Δημήτρης Οργανικής Χημείας 4374
Γκιμήσης Αθανάσιος Οργανικής Χημείας 4928
Δανόπουλος Ανδρέας Ανόργανης Χημείας 4434
Δασενάκης Εμμανουήλ Χημείας Περιβάλλοντος 4269
Εμμανουηλίδου Ευαγγελία Βιοχημείας 4472
 Ευθυμιάδου Ελένη Ανόργανης Χημείας 4858 
Θωμαΐδης Νικόλαος Αναλυτικής Χημείας 4317
Ιατρού Ερμής Βιομηχανικής Χημείας 4433
Καλέμος Απόστολος Φυσικοχημείας 4295
Κόκκινος Χρήστος  Αναλυτικής Χημείας 4312
Κόκοτος Γεώργιος Οργανικής Χημείας 4462
Κόκοτος Χριστόφορος Οργανικής Χημείας 4281
Κούτσελος Ανδρέας Φυσικοχημείας 4536
Κυρίτσης Παναγιώτης Ανόργανης Χημείας 4268
Λιανίδου Εύη Αναλυτικής Χημείας 4311
Μαγκριώτη Βικτώρια Οργανικής Χημείας 4497
Μαυρομούστακος Θωμάς Οργανικής Χημείας 4475
Μεθενίτης Κωνσταντίνος Ανόργανης Χημείας 4457
Μητσοπούλου Χριστιάνα Ανόργανης Χημείας 4452
Μουτεβελή-Μηνακάκη Παναγιώτα Οργανικής Χημείας 4484
Μπακέας Ευάγγελος Αναλυτικής Χημείας 4154
Οικονόμου Αναστάσιος Αναλυτικής Χημείας 4298
Παπαδογιαννάκης Γιώργος Βιομηχανικής Χημείας 4235
Παπαευσταθίου Ιωάννης Ανόργανης Χημείας 4840
Παπακονδύλης Αριστοτέλης Φυσικοχημείας 4569
Παρασκευοπούλου Πατρίνα Ανόργανης Χημείας 4381
Πιτσικάλης Μαρίνος Βιομηχανικής Χημείας  4440
Προεστός Χαράλαμπος Χημείας Τροφίμων 4160
Σακελλαρίου Γιώργος Βιομηχανικής Χημείας 4768
Σουλιώτης Γιώργος Φυσικοχημείας 4539
Στρατίκος Ευστράτιος Βιοχημείας 4471
Τζέλη Δήμητρα Φυσικοχημείας 4307
Τσεκούρας Αθανάσιος Φυσικοχημείας  4518
Φιλιππόπουλος Αθανάσιος Ανόργανης Χημείας 4697
Χατζηχρηστίδη Μαργαρίτα Βιομηχανικής Χημείας 4335
Χρυσανθόπουλος Αθανάσιος Ανόργανης Χημείας 4218
Ψαρουδάκης Νικόλαος Ανόργανης Χημείας  4451 

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Ονοματεπώνυμο

Εργαστήριο

Τηλ.*

Χατζηγιαννακού Αθηνά Οργανικής Χημείας  4579

 

* Για κλήση εσωτερικού τηλεφώνου εκτός του τηλεφωνικού δικτύου του Πανεπιστημίου Αθηνών βάλτε μπροστά από το εσωτερικό τηλέφωνο το πρόθεμα 210-727-ΧΧΧΧ