Εσωτερικές Αξιολογήσεις

 Εσωτερικές Αξιολογήσεις Τμήματος Χημείας

 


Τίτλος: Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Περιόδου 2006-2011

Περιεχόμενα: Διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης – Παρουσίαση Τμήματος – Πρόγραμμα Σπουδών (Προπτυχιακών / Μεταπτυχιακών) – Διδακτικό έργο – Ερευνητικό έργο – Σχέσεις με κοινωνικούς και πολιτιστικούς/παραγωγικούς φορείς – Στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης – Διοικητικές υπηρεσίες και υποδομές – Συμπεράσματα – Σχέδια βελτίωσης – Πίνακες, Παραρτήματα.

Στοιχεία έκδοσης: Χρόνος έκδοσης Δεκέμβριος 2011, σελ. 312. Διατίθεται μόνο υπό ηλεκτρονική μορφή.

 

Κατεβάστε την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2006-2011 (αρχείο pdf)


Τίτλος: ‘Εκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Περιόδου 2012-2016

Περιεχόμενα: Διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης – Παρουσίαση Τμήματος – Πρόγραμμα Σπουδών (Προπτυχιακών / Μεταπτυχιακών) – Διδακτικό έργο – Ερευνητικό έργο – Σχέσεις με κοινωνικούς και πολιτιστικούς/παραγωγικούς φορείς – Στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης – Διοικητικές υπηρεσίες και υποδομές – Συμπεράσματα – Σχέδια βελτίωσης – Πίνακες, Παραρτήματα.

Στοιχεία έκδοσης: Χρόνος έκδοσης Νοέμβριος 2017, σελ. 538. Διατίθεται μόνο υπό ηλεκτρονική μορφή.

 

Κατεβάστε την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2012-2016 (αρχείο pdf)


Μετάβαση στο περιεχόμενο