Λοιπό Προσωπικό Τμήματος Χημείας

Λοιπό Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο

 

Εργαστήριο

Τηλ.*

Βραϊμάκης Σπυρίδων ΕΤΕΠ Οργανικής Χημείας 4229
 Γκίκα Αθηνά  ΙΔΑΧ Διοικητικός Αναλυτικής Χημείας 4557, 4908
Καψάλης Αθανάσιος  ΙΔΑΧ Υποστήριξη Αίθουσας ΣΣΑΤΕΣ Τμήμα Χημείας 4085
Μαντζάρα Βασιλική  ΙΔΑΧ Τεχνολόγος Εργαστηρίων Χημείας Περιβάλλοντος  4945
Μαριολάκου Παναγιώτα  ΙΔΑΧ Διοικητικός Ανόργανης Χημείας 4348
Μελιγκώνης Βασίλειος  ΕΤΕΠ Φυσικοχημείας 4564
Παπαθανασίου Κρυσταλία  ΕΤΕΠ Βιομηχανικής Χημείας 4328
 Στάϊν Τζούλη  ΙΔΑΧ Τεχνολόγος Τροφίμων Βιομηχανικής Χημείας  
 Φουντής Ιωάννης  ΙΔΑΧ Τεχνολόγος Εργαστηρίων Ανόργανης Χημείας 4465
Χαραλάμπους Παναγιώτα  ΕΤΕΠ Αναλυτικής Χημείας 4572
Χατζηγιαννακού Αθηνά  Επιστ. Συνεργάτης  Οργανικής Χημείας 4579

 

* Για κλήση εσωτερικού τηλεφώνου εκτός του τηλεφωνικού δικτύου του Πανεπιστημίου Αθηνών βάλτε μπροστά από το εσωτερικό τηλέφωνο το πρόθεμα 210-727-ΧΧΧΧ