Προσωπικό Γραμματείας Τμήματος Χημείας

Προσωπικό Γραμματείας Τμήματος

Ονοματεπώνυμο

Εργαστήριο

Τηλ.*

Λαζαρίδου Μελίνα Προπτυχιακά 4939
Νικολάου Γεώργιος Προπτυχιακά 4088
Οικονόμου Σοφία Μεταπτυχιακά 4386
Σατρατζέμη Γεωργία Γραμματέας Τμήματος 4947
 Σπεντζάρη Ειρήνη Μεταπτυχιακά  4098

 

* Για κλήση εσωτερικού τηλεφώνου εκτός του τηλεφωνικού δικτύου του Πανεπιστημίου Αθηνών βάλτε μπροστά από το εσωτερικό τηλέφωνο το πρόθεμα 210-727-ΧΧΧΧ