Διοικητικό Προσωπικό Τμήματος Χημείας

Προσωπικό Γραμματείας Τμήματος

Ονοματεπώνυμο

Αρμοδιότητα

Τηλ.*

Λαζαρίδου Μελίνα Προπτυχιακά 4939
Νικολάου Γεώργιος Προπτυχιακά 4088
Οικονόμου Σοφία Μεταπτυχιακά 4386
Σατρατζέμη Γεωργία Γραμματέας Τμήματος 4947
 Σπεντζάρη Ειρήνη Μεταπτυχιακά  4098

Διοικητικό Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο

Εργαστήριο

Τηλ.*

Γκίκα Αθηνά Αναλυτικής Χημείας 4557,4908
Καψάλης Αθανάσιος Αίθουσα ΣΣΑΤΕΣ 4085
Μαριολάκου Παναγιώτα Ανόργανης Χημείας  4348
 
* Για κλήση εσωτερικού τηλεφώνου εκτός του τηλεφωνικού δικτύου του Πανεπιστημίου Αθηνών βάλτε μπροστά από το εσωτερικό τηλέφωνο το πρόθεμα 210-727-ΧΧΧΧ
Μετάβαση στο περιεχόμενο