Νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Τμήμα Χημείας
(Νέο Πρόγραμμα)

 

 

Το Τμήμα Χημείας συμμετέχει και στα ακόλουθα Διατμηματικά και Διιδρυματικά και Διακρατικά ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, των οποίων δεν έχει την διοικητική ευθύνη.

Μετάβαση στο περιεχόμενο