Ε.Τ.Ε.Π. Τμήματος Χημείας

Ε.Τ.Ε.Π. Τμήματος Χημείας

Ονοματεπώνυμο

Εργαστήριο

Τηλ.*

Βραϊμάκης Σπυρίδων Οργανικής Χημείας 4229
Μαντζάρα Βασιλική Χημείας Περιβάλλοντος 4945
Μελιγκώνης Βασίλειος Φυσικοχημείας 4564
Παπαθανασίου Κρυσταλία Βιομηχανικής Χημείας 4328
 Στάϊν Τζούλη Βιομηχανικής Χημείας 4385
 Φουντής Ιωάννης Ανόργανης Χημείας 4466
Χαραλάμπους Παναγιώτα Αναλυτικής Χημείας 4572

 

* Για κλήση εσωτερικού τηλεφώνου εκτός του τηλεφωνικού δικτύου του Πανεπιστημίου Αθηνών βάλτε μπροστά από το εσωτερικό τηλέφωνο το πρόθεμα 210-727-ΧΧΧΧ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο