Πιστοποίηση του Προπτυχιακού Προράμματος Σπουδών Χημείας του ΕΚΠΑ

Αγαπητοί Συνάδελφοι-μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, αγαπητοί φοιτητές, αγαπητό Διοικητικό προσωπικό,

Επ’ευκαιρία της απόφασης της ΑΔΙΠ για την πιστοποίηση του Τμήματος Χημείας για 4 έτη 13/5/2019-12/05/2023 στην μέγιστη κατηγορία (Fully compliant ) θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τη συνεργασία σας.

Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα  τις Πρυτανικές Αρχές καθώς και την ΜΟΔΙΠ/ΕΚΠΑ για όλη τη βοήθεια που μας παρείχαν. Η εργατικότητα και το σθένος όλων κατατάσσει το Τμήμα Χημείας /ΕΚΠΑ μεταξύ  των καλυτέρων Τμημάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

ΘΕΡΜΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ

 

Η Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας
Καθ. Χριστιάνα Μητσοπούλου

Μετάβαση στο περιεχόμενο