Διοίκηση , Τομείς και Εργαστήρια Τμήματος

Διοίκηση Τμήματος Χημείας

Πρόεδρος: Λιανίδου Εύη (Καθηγήτρια)

Αναπλ. Πρόεδρος: Μαυρομούστακος Θωμάς (Καθηγητής)

Γραμματέας:  Σατρατζέμη Γεωργία (email: secr@chem.uoa.gr)

Τομείς Τμήματος Χημείας

1ος Τομέας (Θεωρητικής Χημείας, Φυσικοχημείας, Ανόργανης Ανάλυσης, Ενόργανης Ανάλυσης, Οργανολογίας και Χημικής Μηχανικής)

Διευθυντής: Σουλιώτης Γιώργος (Καθηγητής)

Εργαστήρια:

 

2ος Τομέας (Οργανικής Χημείας, Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας, Χημείας Τροφίμων, Βιοχημείας και Κλινικής Χημείας)

Διευθυντής: Προεστός Χαράλαμπος (Αναπλ. Καθηγητής)

Εργαστήρια:

 

3ος Τομέας (Ανόργανης Χημείας, Ανόργανης Χημικής Τεχνολογίας και Περιβαλλοντικής Χημείας)

Διευθυντής: Κυρίτσης Παναγιώτης (Καθηγητής) 

Εργαστήρια:

Μετάβαση στο περιεχόμενο