Εργαστήριο Οργανικής Χημείας

Εργαστήριο Οργανικής Χημείας

Ιστοσελίδα του εργαστήριου: https://org.chem.uoa.gr

 

Ακαδημαϊκό Προσωπικό Εργαστηρίου

Βασιλείου Σταματία (Αναπλ. Καθηγήτρια)
Βουγιουκαλάκης Γεώργιος (Καθηγητής)
Γεωργιάδης Δημήτρης (Καθηγητής)
Γκιμήσης Αθανάσιος (Καθηγητής)
Κόκoτος Γεώργιος (Καθηγητής)
Κόκoτος Χριστόφορος (Αναπλ. Καθηγητής)
Μαγκριώτη Βικτώρια (Αναπλ. Καθηγήτρια)
Μαυρομούστακος Θωμάς (Καθηγητής)

Μορές Ανδρέας (Ε.ΔΙ.Π.)
Πασχαλίδου Αικατερίνη (Ε.ΔΙ.Π.)
Σακκή Εσθήρ (Ε.ΔΙ.Π.)
Χατζηγιαννακού Αθηνά (Επιστ. Συνεργάτης)

 

Αφυπηρετήσαν Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Βουκουβαλίδης Βασίλειος (Βοηθός)
Βαλαβανίδης Αθανάσιος (Καθηγητής)
Γιωτάκης Αθανάσιος (Καθηγητής)
Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος (Επίκ. Καθηγητής)
Ζουρίδου – Λιάπη Μάρω (Επίκ. Καθηγήτρια)
Ιγνατιάδου – Ραγκούση Βάλια (Καθηγήτρια)
Λαπατσάνης Λουκάς (Αναπλ. Καθηγητής)
Μουτεβελή-Μηνακάκη Παναγιώτα (Καθηγήτρια)
Μυλωνάς Σταύρος (Αναπλ. Καθηγητής)
Παρασκευάς Σπύρος (Αναπλ. Καθηγητής)
Φερδερίγος Νικόλαος (Καθηγητής)
Φρούσιος Κλεάνθης (Αναπλ. Καθηγητής)
Τζουγκράκη Χρύσα (Καθηγήτρια)

 

 Λοιπό Προσωπικό

– –

 

Αποβιώσαντες Καθηγητές

– –

 

ΠΕΔΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

  • Συνθετική οργανική χημεία. Σύνθεση οργανομεταλλικών ενώσεων και μελέτη αυτών με E.S.R. φασματοσκοπία. Οργανική σύνθεση δια καταλύσεως. Σύνθεση συμπλόκων ενώσεων με οργανικούς δεσμευτές. Σύνθεση τερπενικών παραγώγων.
  • Ανάπτυξη νέων μεθόδων πεπτιδικής σύνθεσης σε διαλύματα και σε στερεή φάση. Σύνθεση και μελέτη πεπτιδίων βιολογικού και φαρμακολογικού ενδιαφέροντος. Σύνθεση και μελέτη αναστολέων φωσφολιπασών. Σύνθεση και μελέτη φθοριζόντων υποστρωμάτων για πρωτεάσες. Αναστολείς μεταλλοπρωτεασών: σύνθεση, ανάλυση διαμορφώσεως, ενζυμικές μελέτες. Σύνθεση παραγώγων των α-αμινοξέων. Ανάπτυξη μεθόδων σύνθεσης οπτικά ενεργών ενώσεων από αμινοξέα.
  • Μελέτες ελευθέρων ριζών οργανικών ενώσεων. Δραστικές οξυγονούχες ελεύθερες και βιολογικές επιδράσεις. Μέθοδοι spin trapping. Eκτίμηση κινδύνου από καρκινογόνες ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον και τους εσωτερικούς χώρους.
  • Σχεδιασμός, σύνθεση και μελέτη νέων ενώσεων με αντικαρκινικές και ραδιοπροστατευτικές ιδιότητες. Σχεδιασμός, σύνθεση και μελέτη θειοσεμικαρβαζονών

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

  • Φασματοφωτόμετρο υπερύθρου (Perkin-Elmer 840)
  • Φασματόμετρο Ηλεκτρονικού Παραμαγνητικού Συντονισμού (Varian)
  • Πολωσίμετρο (Perkin-Elmer 141)
  • Υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (Hewlett Packard 1050)
  • Συστήματα Flash χρωματογραφίας FMI
  • Συσκευή υδροφθορίωσης (HF TABAI MRG)
Μετάβαση στο περιεχόμενο