Εργαστήριο Βιοχημείας

 Εργαστήριο Βιοχημείας

Ιστοσελίδα του εργαστήριου: https://biochemistry.chem.uoa.gr

 

Ακαδημαϊκό Προσωπικό Εργαστηρίου

Εμμανουηλίδου Ευαγγελία (Επίκ. Καθηγήτρια, Διευθύντρια Εργαστηρίου)
Στρατίκος Ευστράτιος (Αναπλ. καθηγητής)

 

Αφυπηρετήσαν Ακαδημαϊκό Προσωπικό

 

 Λοιπό Προσωπικό

– –

 

Αποβιώσαντες Καθηγητές

– –

 

ΠΕΔΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Το εργαστήριο ασχολείται με τη Βιοχημεία του Νευρικού και του Ανοσοποιητικού συστήματος και πιο συγκεκριμένα με τα εξής πεδία:

 • Μοριακή βάση ασθενειών του νευρικού συστήματος
 • Μηχανισμοί έκκρισης και αποικοδόμησης πρωτεϊνών με έμφαση στις νευροεκφυλιστικές ασθένειες.
 • Μελέτη της λειτουργίας νευρωνικών δικτύων
 • Μελέτη της συσσωμάτωσης και συσσώρευσης πρωτεϊνών
 • Βιοχημεία του μονοπατιού της αντιγονοπαρουσίασης
 • Μηχανισμοί λειτουργίας ενζύμων
 • Μοριακή βάση φλεγμονωδών ασθενειών αυτοάνοσης αιτιολογίας
 • Ανοσοθεραπεία του καρκίνου
 • Δομή και λειτουργία απολιποπρωτεϊνών

EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 • Φασματοφωτόμετρο υπεριώδους (UV)
 • Φυγόκεντροι, μικροφυγόκεντροι
 • Οπτικά μικροσκόπια
 • Μικροσκόπιο φθορισμού με φίλτρα φθορισμού για συχνότητες DAPI, FITC, Cy3 και έγχρωμη κάμερα μικροσκοπίας υψηλής ανάλυσης
 • Συσκευή PCR
 • Συσκευή παρασκευής απεσταγμένου και υπερκάθαρου ύδατος
 • Χώρος κυτταροκαλλιέργειας κυττάρικών σειρών και πρωτογενών κυττάρων θηλαστικών
 • Χώρος καλλιέργειας βακτηριακών κυττάρων
 • Θάλαμος καλλιέργειας κυττάρων σε σταθερή θερμοκρασία
 • Καταψύκτης -80οC
 • Θερμαινόμενος ανακινητήρας για πλακίδια 96 θέσεων ή αντίστοιχου μεγέθους
 • Θάλαμος UV
Μετάβαση στο περιεχόμενο