Εργαστήριο Βιοχημείας

 Εργαστήριο Βιοχημείας

Ακαδημαϊκό Προσωπικό Εργαστηρίου

Εμμανουηλίδου Ευαγγελία (Επίκ. Καθηγήτρια, Διευθύντρια Εργαστηρίου)

 

Αφυπηρετήσαν Ακαδημαϊκό Προσωπικό

 

 Λοιπό Προσωπικό

– –

 

Αποβιώσαντες Καθηγητές

– –

 

ΠΕΔΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

  • Xημεία και Βιοχημεία λιπιδίων. Mέθοδοι απομόνωσης, ταυτοποίησης και προσδιορισμού λιπιδικών μορίων από φυτικά και ζωϊκά τρόφιμα, φυτικούς και ζωικούς ιστούς, βιολογικά υγρά, καλλιέργειες φυτικών και ζωικών κυττάρων, καλλιέργειες μονοκύτταρων ευκαρυωτικών οργανισμών
  • Mελέτη αλλεργιογόνου δράσης τροφίμων
  • Καρδιαγγειακές παθήσεις και Μεσογειακή δίαιτα: μελέτη του μηχανισμού της αθηρογένεσης, βιοχημική ερμηνεία του προστατευτικού ρόλου της Μεσογειακής δίαιτας
  • Επίδραση διατροφικών και ενδογενών παραγόντων στη διαφοροποίηση των λιποκυττάρων. Μελέτη μηχανισμών μεταγωγής σήματος σε λιποκύτταρα και προλιποκύτταρα
  • Παράγοντας ενεργοποίησης αιμοπεταλίων, PAF (1-O-αλκυλο-2-ακετυλο-sn-γλυκερο-3-φωσφοχολίνη): μέθοδοι απομόνωσης και προσδιορισμού από φυσικές πηγές, μεταβολισμός, μηχανισμός δράσης, παθοφυσιολογικός ρόλος, αναστολείς, ενώσεις με ανάλογη δράση
  • Μελέτη του  Ενδοκανναβινοειδούς  συστήματος σε ευκαρυωτικά κύτταρα: υποδοχείς, ένζυμα και ενδοκανναβινοειδή. Σύνθεση και μελέτη παραγώγων των ενδοκανναβινοειδών
  • Λιπαρά οξέα   ως σηματοδοτικά μόρια, ελαϊκό οξύ, αραχιδονικό οξύ και παράγωγα, trans-λιπαρά οξέα και παράγωγα. Οξειδωτικό stress και λιπαρά οξέα
  • Μηχανισμός δράσης βαλπροϊκού οξέος, σύνθεση και μελέτη παραγώγων
  • Βιοχημεία και ανάλυση φωσφοϊνοσιτιδίων. Συμμετοχή φωσφοϊνοσιτιδίων στην κυτταρική σηματοδότηση και στη ρύθμιση της ενδοκυτταρικής κυκλοφορίας μεμβρανών
  • Κυτταρική σηματοδότηση μέσω λιπιδίων στα φυτά
  • Διδακτική της Βιοχημείας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

  • Yγροχρωματογραφία Yψηλής Aπόδοσης (HPLC)
  • Aεριοχρωματογραφία (GC)
  • Φασματοφωτόμετρο υπεριώδους (UV), απλά φωτόμετρα
  • Φυγόκεντροι
  • pHμετρα
  • Υδρόλουτρα
  • Aυτόκαυστα
  • Λουτρό και συσκευές υπερήχων
  • Περιστρεφόμενα συστήματα εξάτμισης υπό ελαττωμένη πίεση
  • Συλλέκτης κλασμάτων
  • Λυοφιλοποιητής
  • Συσσωρευματόμετρο
  • Eπωαστικοί κλίβανοι, επωαστικός κλίβανος CO2
  • Θάλαμος σταθερής θερμοκρασίας
  • Aπαγωγoί νηματικής ροής (κάθετης και οριζόντιας)
  • Συσκευές ηλεκτροφόρησης, συσκευή μεταφοράς πρωτεϊνών
  • Συσκευή PCR
  • Οπτικά μικροσκόπια και μικροσκόπιο ανεστραμμένης φάσης
  • Συσκευές απεσταγμένου νερού και νερού Millirore
  • Συσκευή παραγωγής πάγου
  • Mετρητής σπινθηρισμού υγρών
  • ‘Αδεια για πραγματοποίηση πειραμάτων με χρήση ραδιοϊσοτόπων
  • Πειραματόζωα