Εργαστήριο Βιομηχανικής Χημείας

 Εργαστήριο Βιομηχανικής Χημείας

Ακαδημαϊκό Προσωπικό Εργαστηρίου

Ιατρού Ερμόλαος (Καθηγητής)
Λιούνη Μαρία (Αναπλ. Καθηγήτρια)
Παπαδογιαννάκης Γεώργιος (Καθηγητής)
Πιτσικάλης Μαρίνος (Καθηγητής)
Σακελλαρίου Γεώργιος (Επικ. Καθηγητής)
Χατζηχρηστίδη Μαργαρίτα (Αναπλ. Καθηγήτρια)

 

Αφυπηρετήσαν Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Ιωάννου Ανδρέας (Αναπλ. Καθηγητής)

 

 Λοιπό Προσωπικό

Παπαθανασίου Κρυσταλλία
Στάϊν Τζούλη

 

Αποβιώσαντες Καθηγητές

Βασιλειάδης Αινείας (Ομότιμος Καθηγητής)

 

ΠΕΔΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 • Μακρομοριακή αρχιτεκτονική. Ιδιότητες πολυμερών σε διαλύματα, τήγματα και στερεά κατάσταση.
 • Μελέτη επιφανειακής επεξεργασίας και χρωματισμού μεταλλικών επιφανειών.
 • Μέθοδοι βελτιστοποίησης ιδιοτήτων μαλλιού.
 • Μελέτη προσρόφησης και εκφόρησης εδαφών και εδαφικών συστατικών.
 • Μελέτη ζυμοχλωρίδας διαφόρων οινολογικών περιοχών της Ελλάδας.
 • Φυσικές διεργασίες – Χημική Μηχανική.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 • Γραμμές υψηλού κενού για σύνθση πολυμερών
 • Χρωματογραφία αποκλεισμού μεγεθών με ανιχνευτές UV και DRI
 • Συσκευή σκέδασης φωτός με Laser σε μικρές γωνίες
 • Διαφορικό διαθλασίμετρο Laser
 • Ωσμώμετρα μεμβράνης και τάσης ατμών
 • Αυτόματο ιξωδόμετρο
 • Μονάδα υδρογόνωσης
 • Διαφορικό θερμιδόμετρο σάρωσης
 • Προγραμματιζόμενο (μέσω ηλεκτρον. υπολογιστή) τροφοδοτικό
 • Παλμογράφος με ψηφιακή μνήμη και ψηφιακός εκτυπωτής
 • Ποτενσιοστάτης / Γαλβανοστάτης ελεγχόμενοι από ηλεκτρονικό υπολογιστή
 • Αγωγιμόμετρο
 • Συσκευές ελέγχου ποιότητας επιστρωμάτων στο αλουμίνιο
Μετάβαση στο περιεχόμενο