Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας

Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Δανόπουλος Ανδρέας (Καθηγητής)
Κυρίτσης Παναγιώτης (Αναπλ. Καθηγητής)
Μεθενίτης Κωνσταντίνος (Αναπλ. Καθηγητής)
Μητσοπούλου Χριστιάνα (Καθηγήτρια)
Παπαευσταθίου Γιάννης  (Αναπλ. Καθηγητής)
Παρασκευοπούλου Πατρίνα (Επικ. Καθηγήτρια)
Ευθυμιάδου Ελένη (Επικ. Καθηγήτρια)
Φιλιππόπουλος Αθανάσιος  (Επικ. Καθηγητής)
Χρυσανθόπουλος Αθανάσιος (Επικ. Καθηγητής)
Ψαρουδάκης Νικόλαος  (Επίκ. Καθηγητής)
Τσουρέας Νικόλαος (Επίκ. Καθηγητής)
Ρούλια Μαρία (Ε.ΔΙ.Π.)
Σάλτα Αικατερίνη (Ε.ΔΙ.Π.)

 

Αφυπηρετήσαν Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Γιαννόπουλος Αθανάσιος (Αναπλ. Καθηγητής)
Κοΐνης Σπύρος (Αναπλ. Καθηγητής)
Λυμπεροπούλου-Καραλιώτα Αλεξάνδρα (Αναπλ. Καθηγήτρια)
Μαρκόπουλος Ιωάννης (Αναπλ. Καθηγητής)
Μερτής Κωνσταντίνος (Ομότιμος Καθηγητής)
Παπαρρηγοπούλου-Καμαριωτάκη Μ. (Αναπλ. Καθηγήτρια)
Πέτρου Αθηνά (Αναπλ. Καθηγήτρια)
Σταμπάκη – Χατζηπαναγιώτη Δ. (Αναπλ. Καθηγήτρια)
Χασάπης Κωνσταντίνος  (Αναπλ. Καθηγητής)

 

 Λοιπό Προσωπικό

– –

 

Αποβιώσαντες Καθηγητές

Καλαντζής Γεώργιος (Λέκτορας)
Κατάκης Δημήτριος (Ομότιμος Καθηγητής)
Πνευματικάκης Γεώργιος (Ομότιμος Καθηγητής)
Τσατσάς Ανδρέας (Αναπλ. Καθηγητής)

 

ΠΕΔΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 • Σύνθεση, χαρακτηρισμός, μελέτες ιδιοτήτων και εφαρμογών συμπλόκων ενώσεων.
 • Συνθετική οργανομεταλλική χημεία. Μελέτη πολλαπλών δεσμών σε μεταλλικές πλειάδες των στοιχείων μεταπτώσεως.
 • Κατάλυση – ομογενής κατάλυση. Φωτοκαταλυτική διάσπαση του νερού.
 • Μελέτη της χημείας – δομής προελεύσεως ελληνικών ορυκτών ανθράκων.
 • Μελέτη χημικών παραμέτρων (θρεπτικών συστατικών, μετάλλων κ.λπ.) σε θαλάσσια, λιμναία και ποτάμια ύδατα και ιζήματα. Μελέτη μαγνητικών χαρακτηριστικών αιωρουμένων σωματιδίων και ιζημάτων. Μελέτη κύκλου και συμπεριφοράς μετάλλων σε μακροφύκη (Ulva). Μελέτες περιβαλλοντικής διαχείρισης, περιβαλλοντικής πολιτικής και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 • Φασματοφωτόμετρα UV/VIS (CARY 17D, HITACHI 2000)
 • Φασματοφωτόμετρο Υπερύθρου (PERKIN-ELMER 883)
 • Φασματόμετρο Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (VARIAN 300 MHz)
 • Φασματόμετρο Μάζης σε συνδυασμό με Χρωματογραφία Υγράς- Αερίου καταστάσεως (FISONS VG)
 • Τεχνική διακοπτόμενης ροής (stopped-flow)
 • Πολαρογράφοι (RADIOMETER-PO4d, AMEL 131)
 • Θερμιδόμετρο (GALLENKAMP AUTOBOMB CΒΑ-305-010Μ)
 • Αγωγιμόμετρο (METROHM KONDUKTOSKOP E365B)
 • Στοιχειακός Αναλύτης (C,H,N PERKIN-ELMER 2400)
 • Αναλύτης Θείου(S) (LECO 532-500)
 • Ατομική Απορρόφηση (PERKIN-ELMER 2380)
 • Ακτίνες-X (PHILLIPS)
 • Πηγή Ακτινοβόλησης (ORIEL 68820-XENON 100W)
 • Φασματόμετρο Φθορισμού (SPECTRACE TX 5000)
 • Πορωσίμετρο (QUANTACHROME Autosorb-1 MP)
 • Αυτόκλειστα (Parr, Αεροσκόπιο)
 • Συσκευές δειγματοληψίας νερών, ιζημάτων, αέρα, σωματιδίων
 • Συσκευές μαγνητικών μετρήσεων (MOLSPIN)
 • Συσκευή Φυγοκέντρου (MEGAFUGE 10)
 • Αέριος Χρωματογράφος (VARIAN)
 • Αυτόματος φωτομετρικός αναλυτής θρεπτικών συστατικών συνεχούς ροής (Bran+Luebbe)
 • Συσκευή μέτρησης BOD, 10 θέσεων με ψυγειοθερμοστάτη (Velp Scientifika)
 • Φασματοφωτόμετρα Ατομικής Απορρόφησης(Varian Spectra AA 200 φλόγας) και Spectra AA 640Z (‘Αφλογη με Zeeman)
 • Θάλαμος θετικής πίεσης (Laminar flow)
Μετάβαση στο περιεχόμενο