ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Υπηρεσίες Γραμματείας Τμήματος Χημείας μέσω WEB

https://my-uni.uoa.gr

Καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές όλων των ΠΜΣ/ΔΠΜΣ του Τμήματος να δηλώσουν τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου από τη Δευτέρα 01-04-2024 έως και την Παρασκευή 19-04-2024 μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας: https://my-uni.uoa.gr
Οι φοιτητές θα εισέρχονται στην εφαρμογή με το username και τον κωδικό που έχουν αποκτήσει μέσω webmail.
Στην εφαρμογή υπάρχει εγχειρίδιο χρήσης με οδηγίες για τη δημιουργία δήλωσης μαθημάτων.

Προσοχή: Σας ενημερώνουμε ότι μετά τη λήξη των προθεσμιών καμία δήλωση δεν θα γίνεται δεκτή.

Σημείωση: Οι πρωτοετείς φοιτητές θα δηλώσουν μαθήματα μόνο του δευτέρου εξαμήνου. Οι δευτεροετείς φοιτητές θα δηλώσουν μαθήματα του τετάρτου εξαμήνου εάν υπάρχουν στο πρόγραμμα σπουδών τους και ότι εκκρεμότητες έχουν από τα μαθήματα του δευτέρου εξαμήνου.

Τέλος όσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους με την εαρινή εξεταστική θα πρέπει να δηλώσουν ηλεκτρονικά και τη Διπλωματική Εργασία. 

Από τη Γραμματεία