ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Καλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές που εισήχθησαν μετά από Πανελλαδικές εξετάσεις να προσκομίσουν μέχρι τις 29/09/2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eprotocol.uoa.gr/ - νέα αίτηση – υποβολή δικαιολογητικών πρωτοετών, τα κάτωθι :


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ


•    ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

•    ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

•    ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (4Χ4εκ.)

Επίσης επισυνάπτονται οδηγίες για εγγραφή στην πλατφόρμα του my studies στην οποία θα δηλώνονται τα μαθήματα και στην πλατφόρμα eudoxus στην οποία θα δηλώνονται τα συγγράμματα.

  1. Διαδικασία απόκτησης και ενεργοποίησης λογαριασμού στο ΕΚΠΑ
  2. Είσοδος και διαδοχικά βήματα δήλωσης μαθημάτων στο My-studies
  3. Οδηγίες Εύδοξου


ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ