ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

Ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές των εισαγομένων με την ειδική κατηγορία των διακριθέντων αθλητών, θα ολοκληρωθούν την Τετάρτη 29/11/2023 στις 11:00πμ στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας στον 4ο όροφο, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά :

  • Πιστοποιητικό διαγραφής από το πανεπιστήμιο προέλευσης
  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • 2 Φωτογραφίες μικρές