ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2023-24

Ανακοινώνεται ότι οι αιτήσεις για εκπόνηση πτυχιακής εργασίας θα υποβληθούν από 26-03-2024 έως και 7-04-2023. 

Oι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα: 
http://jupiter.chem.uoa.gr/chem/ptyx/

Η τελική κατανομή των υποψηφίων θα οριστικοποιείται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, η οποία θα γίνεται γνωστή μέσω της ίδιας ιστοσελίδας. 


Από τη  Γραμματεία