ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑ 1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Παρατείνεται η προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων ορκωμοσίας των Μεταπτυχιακών Φοιτητών έως την Παρασκευή 1η Μαρτίου.

Από τη Γραμματεία