Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Ανόργανη Χημεία

Τίτλος: Βασικές Αρχές Ανόργανης Χημείας

Συγγραφείς: Γ. Πνευματικάκης, Χ. Μητσοπούλου, Κ. Μεθενίτης

Περιεχόμενα: Στο παρόν βιβλίο εξετάζονται οι θεμελιώδεις Αρχές Ανόργανης Χημείας όπως Ατομική Δομή και Περιοδικός Πίνακας, Χημικός δεσμός-Μοριακή Δομή, Καταστάσεις ύλης με έμφαση στη δομή και τις ιδιότητες της στερεάς κατάστασης, Διαλύματα, Χημική Θερμοδυναμική – Χημική Ισορροπία, Χημική Κινητική – Mηχανισμοί Αντιδράσεων, Χημεία Οξέων – Βάσεων, Σύμπλοκα και Οξειδοαναγωγή. Έχει γίνει προσπάθεια ώστε οι απαιτούμενες έννοιες να δοθούν με τη μεγαλύτερη δυνατή απλότητα και σαφήνεια χωρίς να θυσιασθεί η χημική τους ορθότητα και λογική συνέπεια. Ερωτήσεις όπως “γιατί”, “πως”, “πότε” διατρέχουν όλη την ύλη, οδηγώντας μεθοδικά στην κατανόηση των εννοιών. Η αναφορά σε σημαντικά ιστορικά και βιογραφικά στοιχεία αλλά ταυτόχρονα και σε νέες τεχνολογίες έχει σκοπό να δείξει τη θεμελιώδη σημασία της παρατήρησης και της αποδοχής νέων ιδεών. Περισσότερα από 300 έγχρωμα σχήματα και διαγράμματα καθώς και πλήθος πινάκων σκοπό έχουν να διευκολύνουν τον αναγνώστη στην κατανόηση βασικών αρχών της χημείας χωρίς να απαιτείται στείρα απομνημόνευση. Πλήθος ερωτήσεων και προβλημάτων, πολλά από τα οποία είναι υποδειγματικώς λυμένα διευκολύνουν τον αναγνώστη στον τρόπο σκέψης. Παράρτημα με πίνακες μονάδων και μετατροπών τους, θερμοδυναμικών δεδομένων των στοιχείων και των ενώσεων τους, ηλεκτροχημικών δεδομένων και δομών στερεοχημείας και αριθμού σύνταξης αποτελούν χρήσιμο βοήθημα για τον αναγνώστη.

Στοιχεία έκδοσης: Χρόνος έκδοσης 2006, σελ. 548, ISBN: 960-351-664-3,

Διάθεση: Εκδόσεις Σταμούλη, κεντρικά Βιβλιοπωλεία.


 

Τίτλος: Εργαστηριακές Ασκήσεις Γενικής και Ανόργανης Χημείας

Συγγραφείς: Ι. Μαρκόπουλος, Χ. Μητσοπούλου, Α. Καραλιώτα, Κ. Μεθενίτης, Μ. Παπαρηγοπούλου, Δ. Σταμπάκη, Ν. Ψαρουδάκης, Γ. Καλατζής, Π. Κυρίτσης

Περιεχόμενα: Στόχος του βιβλίου αυτού είναι να μυήσει τον αναγνώστη στις βασικές αρχές της χημείας μέσω του πειράματος. Παρέχεται λεπτομερής παρουσίαση εργαστηριακού εξοπλισμού και βασικών τεχνικών με έγχρωμες φωτογραφίες προς διευκόλυνση του αναγνώστη. Περιλαμβάνει εργαστηριακές ασκήσεις και ερωτήσεις – τόσο θεωρητικές όσο και επεξεργασίας των αποτελεσμάτων – που στόχο έχουν αφενός τη διευκόλυνση του φοιτητή στην κατανόηση των εννοιών και αφετέρου την αποφυγή της στείρας εφαρμογής συνταγών. Τα πειράματα που παρουσιάζονται εξετάζουν: Διαλύματα, διαλυτότητα αλάτων. Προσθετικές ιδιότητες διαλυμάτων- Φαινόμενος βαθμός διάστασης Ισχυρού ηλεκτρολύτη. Θερμότητα αντίδρασης, Χημική Ισορροπία-παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση της, προσδιορισμό της σταθεράς σχηματισμού συμπλόκου με φασματοφωτομετρικές μεθόδους. Χημική κινητική- νόμος ταχύτητας- παράγοντες που τον επηρεάζουν-προσδιορισμός ενέργειας ενεργοποίησης. Οξέα-Βάσεις-ιοντική ισορροπία. Προσδιορισμός μοριακού βάρους και Κα ασθενούς μονοπρωτικού οξέος και αμινοξέος. Σύνθεση και ανάλυση συμπλόκων ενώσεων. Νόμος Lambert-Beer-ηλεκτρονικά φάσματα. Οξειδοαναγωγή-Συμπλοκομετρικές ογκομετρήσεις. Ποιοτική Ανάλυση κατιόντων και ανιόντων. Φασματοφωτομετρική Ανάλυση ασπιρίνης. Εφαρμογές μεθόδου Job.
Παράρτημα με πίνακες μονάδων και μετατροπών τους, θερμοδυναμικών δεδομένων των στοιχείων και των ενώσεων τους, ηλεκτροχημικών δεδομένων και δομών στερεοχημείας και αριθμού σύνταξης, σταθερών ιοντισμού και μεταβολής χρώματος δεικτών αποτελούν χρήσιμο βοήθημα για τον αναγνώστη.

Στοιχεία έκδοσης: Χρόνος έκδοσης 2005, σελ. 336, ISBN: 960-351-584-1,

Διάθεση: Εκδόσεις Σταμούλη, κεντρικά Βιβλιοπωλεία.


 

Τίτλος: Ανόργανη Χημεία Β: Τα στοιχεία

Συγγραφείς: Δ. Κατάκης, Κ. Μεθενίτης, Χ. Μητσοπούλου, Γ. Πνευματικάκης

Περιεχόμενα: Προέλευση και ανακάλυψη των στοιχείων. Εξέταση των στοιχείων του Περιοδικού Πίνακα. Υδρογόνο, ευγενή αέρια, αλογόνα, οικογένειες: οξυγόνου, αζώτου, άνθρακα, βορίου. Αλκάλια και αλκαλικές γαίες. Οικογένειες των στοιχείων μεταπτώσεως. Ψευδάργυρος, κάδμιο και υδράργυρος. Λανθανίδες και ακτινίδες. Οι μέθοδοι παρασκευής, η μεταβολή των ιδιοτήτων των ενώσεων, οι τρόποι σύνδεσης εξετάζονται όχι μόνο βάσει των ιδιοτήτων των στοιχείων κάθε ομάδας, αλλά και των γενικών αρχών της Χημείας, ώστε να αποφεύγεται η στείρα απομνημόνευση. Σε όλα τα κεφάλαια γίνεται αναφορά σε σημαντικά ιστορικά στοιχεία αλλά ταυτόχρονα αναφέρονται νέες τεχνολογίες (π.χ οικονομία υδρογόνου , fuel cells), ενώ γίνεται σύνδεση και με άλλους κλάδους της επιστήμης. Περισσότερα από 330 έγχρωμα σχήματα και φωτογραφίες διευκολύνουν τον αναγνώστη στην κατανόηση της χημείας των στοιχείων, ενώ σε όλα τα κεφάλαια τίθενται ερωτήσεις κρίσεως που διευκολύνουν τον φοιτητή στον τρόπο του “σκέπτεσθαι”. 205 ερωτήσεις και προβλήματα, 21 υποδειγματικώς λυμένα παραδείγματα, ευρετήρια όρων στην Ελληνική και Αγγλική. Παράρτημα με πίνακες μονάδων και μετατροπών τους, θερμοδυναμικών δεδομένων των στοιχείων και των ενώσεων τους, στερεοχημείας και αριθμού σύνταξης.

Στοιχεία έκδοσης: Χρόνος έκδοσης 2002, σελ. 356, ISBN: 960-02-1565-0,

Διάθεση: Εκδόσεις Παπαζήση, κεντρικά Βιβλιοπωλεία.


 

Τίτλος: Mechanisms of Inorganic Reactions

Συγγραφείς: Dimitris Katakis, Gilbert Gordon

Περιεχόμενα: Μηχανισμοί, κινητική και ισορροπία – Γεγονότα σε μοριακό επίπεδο, το ενεργοποιημένο σύμπλοκο – Πειραματικές μέθοδοι και επεξεργασία δεδομένων – Μηχανισμός και δομή – Αντιδράσεις μεταφοράς ομάδων και ατόμων – Αντιδράσεις μεταφοράς ηλεκτρονίων – Κατάλυση – Ανόργανη φωτοχημεία.

Στοιχεία έκδοσης: Χρόνος έκδοσης 1987, σελ. 384, ISBN: 0-471-84258-3,

Διάθεση: Εκδοτικός οίκος: John Wiley & Sons, Inc.