Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Χημεία Τροφίμων

Τίτλος: “Τρόφιμα : Έλεγχος ποιότητας, ασφάλεια και Μικροβιολογία”

Συγγραφείς: Χ. Προεστός, Π. Μαρκάκη

Περιεχόμενα: Στις μέρες μας τόσο ο καταναλωτής όσο και οι επιχειρήσεις τροφίμων και οι ελεγκτικοί φορείς ενδιαφέρονται όλο και πιο πολύ σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων. Το βιβλίο αυτό στο πρώτο μέρος του καλύπτει τα συστήματα διασφάλισης της ποιότητας των τροφίμων, δίνοντας έμφαση στην κατανόηση, ανάπτυξη και εφαρμογή του συστήματος HACCP. (with Biographical Sketches). Επίσης επεξηγούνται πρότυπα για τη διαδικασία πιστοποίησης (ISO 22000, ISO 9001, FSSC 22000 κ.α.). Ο σκοπός του πρώτου μέρους του βιβλίου είναι επίσης να δωθούν οι ορισμοί, στόχοι και στάδια ποιοτικού ελέγχου. (Έλεγχος πρώτων υλών, παραγωγικής διαδικασίας και τελικού προϊόντος). Επίσης να μελετηθούν οι μέθοδοι ποιοτικού ελέγχου, και για μια μικρή επιχείρηση και ποιά τα καθήκοντα του τμήματος ποιοτικού ελέγχου. Επίσης αναφέρονται τα κύρια σημεία της νομοθεσίας που διέπουν τον έλεγχο ποιότητας και την ασφάλεια των τροφίμων.
Στο δεύτερο μέρος αναλύεται πλήρως η μικροβιολογία τροφίμων η οποία ασχολείται αποκλειστικά με τους μικροοργανισμούς που έχουν σχέση με τα τρόφιμα και ποτά. Παρουσιάζονται οι κυριότεροι μικροοργανισμοί που απαντούν στα τρόφιμα και τα χαρακτηριστικά τους, οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξή τους στα τρόφιμα αποδεικνύωντας το κατά πόσον οι συνθήκες που επικρατούν στο ευρύτερο αλλά και στο μικροπεριβάλλον των τροφίμων βοηθούν στην ανάπτυξη συγκεκριμένων μικροοργανισμών και παρεμποδίζουν άλλους. Επίσης η σύσταση των τροφίμων παίζει σημαντικό ρόλο στις μετατροπές που υφίστανται από τους μικροοργανισμούς. Αυτές οι μετατροπές άλλοτε είναι επιθυμητές πχ όταν το κρασί πρέπει να γίνει ξίδι και ανεπιθύμητες όταν δεν πρέπει. Σε αυτή τη περίπτωση η πρώτη μετατροπή ονομάζεται ζύμωση και η δεύτερη αλλοίωση.
Εκτός από τους επωφελείς και αλλοιωγόνους μικροοργανισμούς των τροφίμων υπάρχουν και αυτοί που προκαλούν τις τροφογενείς λοιμώξεις η τροφικές δηλητηριάσεις και διέπονται και αυτοί από τους αντίστοιχους κανόνες που ισχύουν και για τους άλλους μικροοργανισμούς των τροφίμων.
Τέλος παρουσιάζεται το κεφάλαιο που αφιερώνεται στις μυκοτοξίνες. Οι μυκοτοξίνες είναι δυνατόν να προκαλούν τοξικότητα στον άνθρωπο και τα ζώα και ορισμένες από αυτές είναι ισχυρά καρκινογόνα. Οι μυκοτοξίνες ενώ αποτελούν ένα αυτόνομο κεφάλαιο της τοξικολογίας τροφίμων, το γεγονός ότι παράγονται από τους μύκητες των τροφίμων αναφέρονται και στο βιβλίο αυτό.
Ο στόχος του δεύτερου μέρους του βιβλίου είναι, με τη βοήθεια των πινάκων και σχημάτων ο αναγνώστης-φοιτητής να μπορεί μετά από μελέτη να προβλέπει το είδος και τον αριθμό των μικροοργανισμών που είναι δυνατόν να βρεθούν στις διάφορες κατηγορίες των τροφίμων πχ φρούτα, λαχανικά, κρέας, ιχθείς κτλ. Έτσι υπάρχει και ένα πρακτικό ενδιαφέρον. Να μπορεί ο καταναλωτής να εφαρμόζει τους κατάλληλους κανόνες ώστε να προστατεύεται από τους επιβλαβείς και αλλοιωγόνους μικροοργανισμούς των τροφίμων η να τους χρησιμοποιεί όταν πρόκειται να φτιάξει νέα προϊόντα π.χ γιαούρτη.
Οι φωτογραφίες ελήφθησαν στο πλαίσιο των εργαστηριακών ασκήσεων του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού μαθήματος της μικροβιολογίας τροφίμων στο τμήμα Χημείας του ΕΚΠΑ, από την υποψήφια διδάκτορα κ.Ελένη Κόλλια. Το βιβλίο κρίνεται απαραίτητο για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές της επιστήμης των τροφίμων καθώς και των θετικών επιστημών (χημικούς, βιολόγους, κτηνιάτρους, γεωπόνους, μικροβιολόγους, τεχνολόγους τροφίμων, επόπτες δημόσιας υγείας, διατροφολόγους) καθώς και επιστήμονες και εργαζόμενους στον ιδιωτικό και δημόσιο φορέα, συμβούλους επιχειρήσεων και στελέχη επιχειρήσεων μαζικής εστίασης και επιχειρήσεων τροφίμων γενικά.

Στοιχεία έκδοσης: Εκδοτικός οίκος: DaVinci, έτος έκδοσης 2017

Διάθεση: Διατίθεται από την ιστοσελίδα του εκδότη www.davinci-books.com


 

Τίτλος: “Η σωστή Διατροφή, τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η Μεσογειακή Δίαιτα και πως προλαμβάνονται και αντιμετωπίζονται διατροφικά τα Καρδιαγγειακά Νοσήματα

Συγγραφείς: Κ.Α. Δημόπουλος, Π. Ντετοπούλου

Περιεχόμενα: Το γνωστικό αντικείμενο «Διατροφή και Καρδιαγγειακά Νοσήματα» εμπίπτει στον ευρύτερο τομέα της κλινικής διατροφής και απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας (χημικούς-βιοχημικούς, ιατρούς, διαιτολόγους, βοηθούς διαιτολόγου, νοσηλευτές) αλλά και στο ευρύ – χωρίς ειδικές γνώσεις – κοινό.
Η κατεύθυνση του πονήματος αφορά: – τόσο την κατανόηση του τρόπου σωστής Διατροφής, – όσο και την πρόληψη των Καρδιαγγειακών Νοσημάτων μέσω της σωστής διατροφής – αλλά και τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στη διατροφή σε περιπτώσεις ύπαρξης Καρδιαγγειακών Προβλημάτων και παραγόντων κινδύνου για αυτά (π.χ. υπέρταση, αυξημένα λιπίδια στο αίμα, σάκχαρο κλπ).
Κατευθυντήριος άξονάς του είναι η πρακτική εφαρμογή των πιο πρόσφατων διατροφικών συστάσεων για την προστασία από καρδιαγγειακά νοσήματα. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζονται οι βασικές αρχές της επιστήμης της διατροφής (η σημασία των συστατικών της τροφής και οι παράγοντες που καθορίζουν τις ενεργειακές ανάγκες), συστάσεις για ισορροπημένη διατροφή, τα χαρακτηριστικά της μεσογειακής δίαιτας, ενδεικτικά διαιτολόγια ανάλογα με συνυπάρχοντα προβλήματα υγείας καθώς και πιθανές αλληλεπιδράσεις φαρμάκων και διατροφής.
Παράλληλα, παρουσιάζεται η διεργασία ανάπτυξης της αθηροσκλήρωσης και διευκρινίζεται ο ρόλος της διατροφής στην πρόληψη της αθηροσκλήρωσης και των καρδιαγγειακών νοσημάτων, αλλά και στις περιπτώσεις ύπαρξης καρδιαγγειακών προβλημάτων και παραγόντων κινδύνου για αυτά.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τρόπο παρουσίασης των ενοτήτων με ποικιλία παραδειγμάτων, βιβλιογραφία, παραπομπές σε ιστοσελίδες με οπτικοακουστικό υλικό και πρακτικές συμβουλές για την επιλογή των τροφίμων και τον τρόπο μαγειρέματος, ώστε να είναι αυτοδύναμο στο σύνολό του.
Επισημαίνεται ότι στις 2311 σελίδες του, περιλαμβάνεται το κείμενο με τις βασικές γνώσεις σε 640 σελίδες, ενώ στις υπόλοιπες 1671 σελίδες περιλαμβάνονται τα άρθρα που αναφέρονται στο κείμενο, για περαιτέρω επιστημονική εμβάθυνση στα θέματα αυτά. Κατά συνέπεια, αποτελεί ένα πληροφοριακό βιβλίο-εγκυκλοπαίδεια.
Απόρροια όλων αυτών, πιστεύουμε, είναι η ενσάρκωση της αρχής του Ancel Keys, ενός από τους πρωτεργάτες που ανέδειξαν τη σχέση διατροφής και καρδιαγγειακών νοσημάτων, ότι δηλαδή «για να είσαι καλά πρέπει να τρως καλά» (eat well and stay well).

Στοιχεία έκδοσης: Εκδοτικός οίκος: biochemnutrition.org, έτος έκδοσης 2016

Διάθεση: Διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή ως e-book, στην ηλεκτρονική σελίδα biochemnutrition.org (Βιοχημεία και Διατροφή – Βιβλία για την Βιοχημεία και Διατροφή).


 

Τίτλος: Marine Oils: From Sea to Pharmaceuticals

Συγγραφείς: Ioannis Zabetakis (Editor)

Περιεχόμενα: Chapter 1. Sources of Marine Oils (Antony Bimbo) – Chapter 2. Fish requirements of lipids (Jana Pickova, Department of Food Science, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden) – Chapter 3. Aquaculture and Food Security (Margaret Crumlish, The Institute of Aquaculture, Stirling University, Scotland) – Chapter 4. Marine Oils and Diseases (Ioannis Zabetakis, Laboratory of Food Chemistry Department of Chemistry, National and Kapodistrian, University of Athens, Greece) – Chapter 5. Marine Oils and Inflammation (Constantina Nasopoulou and Ioannis Zabetakis, Department of Food Science and Nutrition, University of the Aegean, and Laboratory of Food Chemistry Department of Chemistry, National and Kapodistrian, University of Athens, Greece) – Chapter 6. Dietary Intervention Studies of Fish and FO/MO: Focus on Secondary Prevention of Cardiovascular Disease and Diabetes (Smaragdi Antonopoulou, Professor in Biochemistry, Director of the Laboratory “Biology, Biochemistry and Physiology”, Tzortzis Nomikos, Elisabeth Fragopoulou and Paraskevi Detopoulou, Harokopio University, Athens, Greece) – Chapter 7. Pharmaceutical Applications of Fish Oils (Alexis Garras, David Fraser, Derek Tobin, Runar Vige and Ida Marie Wold, PronovaBioPharma/BASF, Oslo, Norway) – Chapter 8. Is Fish Something More than Marine Oils? (Ioannis Zabetakis, Laboratory of Food Chemistry Department of Chemistry, National and Kapodistrian, University of Athens, Greece) – Index

Στοιχεία έκδοσης: Publisher: Nova Science Publishers [ https://www.novapublishers.com/catalog/index.php ] Series: Food Science and Technology. ISBN: 9781634637473, ISBN-10: 163463747X. Format: Hardcover. Language: English. Number of Pages: 137. Country of Publication: US, Dimensions (cm): 23.0 x 15.5

[Βλ. σε ξεχωριστό αρχείo (αρχείο PDF, 84 KB): Εξώφυλλο, Book Description, Table of Contents].


 

Τίτλος: Χημεία Τροφίμων
Συγγραφείς: Γ. Ζαμπετάκης, Π. Μαρκάκη, Χ. Προεστός
Περιεχόμενα: Ποιο είναι το pH του ελαιόλαδου; Τι είναι τα γαλακτώματα; Πώς τα λιποειδή αναστέλλουν την καρδιοπάθεια;
Μερικά ερωτήματα που δείχνουν τη μαγεία και την πολυπλοκότητα της Χημείας Τροφίμων, του κλάδου της Χημείας που μελετά το τρόφιμο και εν τέλει μάς προσφέρει τόσο το «ζην» όσο και το «ευ ζην» μας.

Το σύγγραμμα αυτό καλύπτει, όσο το δυνατόν πιο σφαιρικά, το αντικείμενο της Χημείας Τροφίμων, παρέχοντας πληροφορίες και επιστημονικά δεδομένα για τα θρεπτικά συστατικά που είναι χρήσιμα για τη διατροφή του ανθρώπου και πώς αυτά μεταβάλλονται από την πρώτη ύλη μέχρι το τελικό προϊόν.

Το βιβλίο τούτο δεν φιλοδοξεί να αποτελέσει εγκυκλοπαίδεια αλλά να θίξει σύγχρονα θέματα της Χημείας Τροφίμων μέσα από παραδείγματα σύγχρονης εφαρμοσμένης έρευνας, πίνακες και σχήματα ως μια συνοπτική και συνάμα μεστή παρουσίαση των πιο σημαντικών θεμάτων της Χημείας Τροφίμων.

[Βλ. σε ξεχωριστά αρχεία: περιεχόμεναοπισθόφυλλο].

Στοιχεία έκδοσης: Εκδόσεις: Αθ. Σταμούλης, έτος έκδοσης 2014, ISBN: 9789603519522 Σελίδες: 407


 

Τίτλος: Διατροφή και Χημεία Τροφίμων (2η έκδοση)

Συγγραφείς: Ν. Γαλανοπούλου, Γ. Ζαμπετάκης, Μ. Μαυρή, Α. Σιαφάκα

Περιεχόμενα: Οι επιστήμες της Διατροφής και της Χημείας Τροφίμων είναι δύο παράλληλες επιστήμες που εξετάζουν το τρόφιμο από διαφορετικές πλευρές. Η Διατροφή ασχολείται με το τρόφιμο βλέποντάς το ως πηγή θρεπτικών υλών, ενώ η Χημεία Τροφίμων βλέπει το τρόφιμο ως ένα σύνολο μορίων που το καθένα έχει διαφορετική δομή και ιδιότητες. Στις σελίδες του βιβλίου αυτού επιχειρείται το δημιουργικό συνταίριασμα των δύο αυτών επιστημών, που μας βοηθάει να καταλάβουμε καλύτερα το τόσο πολύπλοκο και γι’ αυτό επιστημονικά προκλητικό και πανέμορφο (βιο-)σύστημα που λέγεται τρόφιμο.

Οι συγγραφείς εξετάζουν μεταξύ άλλων θέματα όπως οι υδατάνθρακες, οι λιπαρές ύλες, οι πρωτεΐνες, το νερό, οι βιταμίνες, τα ανόργανα συστατικά, τρέχοντα θέματα διατροφής, τα λιπίδια, οι χρωστικές ουσίες, η γεύση και το άρωμα, τα πρόσθετα τροφίμων, τα ανεπιθύμητα συστατικά των τροφίμων και η εφαρμογή του Συστήματος HACCP στη βιομηχανία τροφίμων.

Το βιβλίο αυτό είναι χρήσιμο στους φοιτητές που σπουδάζουν Θετικές Επιστήμες, αλλά και σε όσους ασχολούνται με Επιστήμες που σχετίζονται με το τρόφιμο: Τεχνολογία, Χημεία, Βιοτεχνολογία, Βιοχημεία, Διατροφή.

[Βλ. σε ξεχωριστά αρχεία: περιεχόμεναοπισθόφυλλο]

Στοιχεία έκδοσης: Εκδόσεις: Αθ. Σταμούλης, έτος έκδοσης 2011, ISBN: 9789603518631 Σελίδες: 328


 

Τίτλος: Νομοθεσία Τροφίμων & Διατροφικοί Κίνδυνοι

Συγγραφείς: Ζαμπετάκης Γιάννης, Θεοχάρης Σταμάτιος, Καραντώνης Χαράλαμπος, Κιρκιλλής Χρυσόστομος, Παντελόγλου Αθανάσιος, Στασινός Σωτήρης.

Περιεχόμενα: Στους ολοένα αυξανόμενους διατροφικούς κινδύνους (εξασθενές χρώμιο και άλλα βαρέα μέταλλα, αντιβιοτικά, τοξίνες, E. coli) που αντιμετωπίζουμε σήμερα, η Νομοθεσία Τροφίμων καλείται να μας προστατεύσει. Η ομπρέλα ασφαλείας (που αποτελεί ο νόμος) είναι όμως επαρκής;

‘H μήπως μερικοί κίνδυνοι διαπερνούν αυτή την ομπρέλα και εισέρχονται στη διατροφική μας αλυσίδα; Τα παραπάνω ερωτήματα προσπαθούμε να απαντήσουμε σε αυτό το βιβλίο.

– Περιγράφουμε τους κυριότερους κινδύνους στα τρόφιμα και στο νερό.

– Aξιολογούμε την επικινδυνότητά τους.

– Εντοπίζουμε τα νομικά κενά.

Διότι στα τοξικολογικά θέματα, η επιστήμη καλείται πάντα να προηγείται του νόμου.

Το βιβλίο αυτό το αφιερώνουμε στον απλό πολίτη και ευελπιστούμε ότι με αυτό θα κεντρίσουμε τον νομοθέτη να κινηθεί προς την κατεύθυνση εκείνη που θα διασφαλίσει την καλύτερη και πιο αποτελεσματική προστασία της υγείας όλων μας.

[Βλ. σε ξεχωριστά αρχεία: περιεχόμεναοπισθόφυλλο ]

Στοιχεία έκδοσης: Εκδόσεις: Αθ. Σταμούλης, έτος έκδοσης 2011, ISBN: 9789603518648 Σελίδες: 192


 

Τίτλος: Η Πράσινη Κρίση

Συγγραφείς: Aντωνία Γκόγκου – Γιάννης Ζαμπετάκης – Λίνος Κουντουράς – Θεοδότα Νάντσου – Χριστίνα Φατούρου

Περιεχόμενα: Το βιβλίο αυτό είναι ένας πρακτικός οδηγός (εγχειρίδιο) Διαχείρισης Κρίσεων στο Περιβάλλον και στη Διατροφή. Περιλαμβάνει πληροφορίες για την ανατομία κάθε κρίσης, παραδείγματα κρίσεων (από τη βιομηχανία τροφίμων, την αγροτική παραγωγή και τη ρύπανση του περιβάλλοντος μέχρι τις πυρκαγιές του 2007 και 2009 και τον αγωγό Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη) και τρόπους ορθής διαχείρισης.

Το βιβλίο είναι δομημένο ως εξής: στα πρώτα έξι κεφάλαια παρουσιάζονται απαντήσεις στα έξι ερωτήματα: 1. Τι είναι κρίση ; 2. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά / στάδια της κρίσης ; 3. Είναι δυνατόν η κρίση να προβλεφθεί ; 4. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την επίλυση μιας κρίσης ; 5. Ποια είναι τα μέσα εξόδου από την κρίση ; 6. Τι οφείλουμε να «κρατήσουμε» από μια κρίση ; Στη συνέχεια παρουσιάζονται 2 περιβαλλοντικές, 2 διατροφικές κρίσεις καθώς και μια κρίση από την αυτοκινητοβιομηχανία με την μορφή case study και με την ίδια δομή, όπως τα πρώτα έξι κεφάλαια του βιβλίου, ώστε ο αναγνώστης να μπορεί να εφαρμόσει στην πράξη τη θεωρία της διαχείρισης κρίσεων.

Το βιβλίο είναι απαραίτητο για φοιτητές που σπουδάζουν νομική, οικονομικά, περιβαλλοντικές, πολιτικές και θετικές επιστήμες, καθώς και για Χημικούς, Βιολόγους, Κτηνιάτρους, Γεωπόνους, Μικροβιολόγους, Χημικούς Μηχανικούς, Τεχνολόγους Τροφίμων, Οικονομολόγους και Νομικούς, για εργαζόμενους σε ελεγκτικούς φορείς τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα, για συμβούλους επιχειρήσεων, για υπεύθυνους ασφάλειας και ποιότητας, για στελέχη επιχειρήσεων μαζικής εστίασης (chefs, Food and Beverage Managers), για διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων, για στελέχη διαφημιστικών οργανισμών αλλά και στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης.

[Βλ. σε ξεχωριστά αρχεία pdf: περιεχόμεναοπισθόφυλλο]

Στοιχεία έκδοσης: Εκδόσεις: Αθ. Σταμούλης, έτος έκδοσης 2010, ISBN: 978-960-351-841-9


 

Τίτλος: Τεχνολογία Τροφίμων

Συγγραφείς: Kωνσταντίνα Νασοπούλου – Σπύρος Νικολάου – Γιάννης Ζαμπετάκης

Περιεχόμενα: Τα κεφάλαια που καλύπτονται έχουν επιλεγεί ώστε να επεξηγούνται βασικές έννοιες της Τεχνολογίας Τροφίμων καθώς και όροι που θα φανούν χρήσιμοι στους πτυχιούχους της Επιστήμης των Τροφίμων ή συναφών Θετικών Επιστημών, που ενδεχομένως σταδιοδρομήσουν στη Βιομηχανία των Τροφίμων.

Στο 1ο κεφάλαιο, αναλύεται περιληπτικά η έννοια της Ασφάλειας των τροφίμων, ενώ στο 2ο κεφάλαιο περιγράφονται τρόποι ελέγχου της ποιότητας και των διεργασιών που λαμβάνουν χώρα σε μια βιομηχανία τροφίμων. Στο 3οκεφάλαιο, αναλύονται οι πιο σημαντικές μέθοδοι συντήρησης τροφίμων, ενώ στο 4ο και το 5ο κεφάλαιο περιγράφονται οι διεργασίες συντήρησης που είτε χρησιμοποιούν είτε απαλείφουν θερμότητα. Στο 6ο κεφάλαιο, αναφέρονται κάποια στοιχεία για τη συσκευασία των τροφίμων, ενώ στο 7ο κεφάλαιο, γίνεται μια εισαγωγή στη Βιοτεχνολογία των Τροφίμων. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται επτά ασκήσεις τεχνολογίας τροφίμων που διδάσκονται στα πλαίσια του ομώνυμου μαθήματος στο τμήμα Χημείας του ΕΚΠΑ. Παρουσιάζονται μερικοί σημαντικοί όροι σχετικοί με τα τρόφιμα ως παράρτημα – γλωσσάρι και τέλος, προτείνονται βιβλιογραφικές παραπομπές για περαιτέρω εμβάθυνση και μελέτη.

Το βιβλίο αυτό είναι χρήσιμο στους φοιτητές που σπουδάζουν Θετικές Επιστήμες, αλλά και σε όσους ασχολούνται με Επιστήμες που σχετίζονται με το τρόφιμο: Τεχνολογία, Χημεία, Βιοτεχνολογία, Βιοχημεία, Διατροφή.

[Βλ. σε ξεχωριστά αρχεία pdf: περιεχόμεναοπισθόφυλλο]

Στοιχεία έκδοσης: Εκδόσεις: Αθ. Σταμούλης, έτος έκδοσης 2010, ISBN: 978-960-351-833-4


 

Τίτλος: HACCP: ΑΠΟ ΤΟ H ΕΩΣ ΤΟ P

Συγγραφείς: Γιάννης Ζαμπετάκης – Νίκος Γδοντέλης

Περιεχόμενα:  Το βιβλίο αποτελείται από 6 μέρη. Στο 1ο μέρος αναφέρονται οι γενικές αρχές της ποιότητας και της ασφάλειας καθώς και τα προαπαιτούμενα για την επιτυχή εγκατάσταση συστήματος HACCP. Στο 2ο μέρος, περιγράφεται η έννοια της επικινδυνότητας καθώς και οι διάφοροι κίνδυνοι των τροφίμων. Στο 3ο μέρος παρουσιάζονται οι επτά αρχές του HACCP. Στο 4ο μέρος του γίνεται μια πρακτική περιγραφή της υλοποίησης ενός συστήματος HACCP σε μια εταιρεία τροφίμων και στο 5ο παρουσιάζονται case studies του κάθε σταδίου υλοποίησης του συστήματος HACCP. Για κάθε στάδιο παρουσιάζεται διαφορετικό τρόφιμο/προϊόν, ώστε το βιβλίο να έχει το μέγιστο ενδιαφέρον για όλους τους τομείς της βιομηχανίας τροφίμων, ενώ περιγράφεται και το ευρείας κλίμακας σύστημα HACCP (Ολυμπιακό Χωριό 2004). Στο τελευταίο μέρος του βιβλίου (κεφάλαιο 6) περιγράφονται οι διαδικασίες πιστοποίησης μιας εταιρείας ως προς το νέο πρότυπο ISO 22000 -σε παράρτημα, αναφέρονται οι βασικοί όροι του προτύπου ISO22000 και οι κύριοι νόμοι που πρέπει να εφαρμόζουν όλες οι εταιρείες τροφίμων, ενώ παρέχεται πλήρης κατάλογος με τα επιτρεπόμενα πρόσθετα (E numbers).
Το βιβλίο απευθύνεται σε φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε όλα τα στελέχη της βιομηχανίας τροφίμων και σε όσους ασχολούνται με τα τρόφιμα είτε ως σύμβουλοι είτε ως επιθεωρητές -του ΕΦΕΤ ή ιδιώτες.

Στοιχεία έκδοσης: Εκδοτικός οίκος: PIPublishing, έτος έκδοσης 2006

Κεντρική Διάθεση: Βιβλιοπωλείο Bestbookhunters, Σόλωνος 47, Αθήνα


 

Τίτλος: Διατροφή

Συγγραφείς: Κ.Α. Δημόπουλος, Ν.Κ. Ανδρικόπουλος

Περιεχόμενα: Βασικές έννοιες διατροφής. Θερμαντική αξία τροφής. Ενεργειακές ανάγκες του οργανισμού. Εξήγηση των φαινομένων που απορρέουν από τη ζωή με θερμοδυναμική. Μεταβολισμό θρεπτικών υλών. Βιολογικές οξειδώσεις και φωτοσύνθεση. Πεπτικό σύστημα. Απορρόφηση θρεπτικών υλών και τρόπος μεταφοράς τους στα κύτταρα των ιστών. Τάξεις θρεπτικών υλών. Μεταβολισμός των τριών κύριων τάξεων θρεπτικών υλών. Σημασία της κυτταρίνης και των φυτικών ινών. Μεταβολική σύνδεση των τριών κύριων τάξεων θρεπτικών υλών. Μεταβολικές πορείες σε κάποια όργανα του ανθρώπου που ενδιαφέρουν τη διατροφή. Μεταβολικές πορείες αμέσως μετά τη λήψη τροφής και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Ασθένειες του μεταβολισμού που σχετίζονται και ενδιαφέρουν τη Διατροφή. Μεσογειακή δίαιτα. Φυτοφαγία. Αλλεργία σε σχέση με τα τρόφιμα. Επίδραση των φαρμάκων στη διατροφή. Ρύθμιση της έκφρασης των γονιδίων από τα συστατικά της τροφής. Μεταβολές που παθαίνουν τα συστατικά της τροφής κατά το μαγείρεμα με θέρμανση ή μικροκύματα. Περιλαμβάνονται: Βασικές και απαραίτητες γνώσεις διατροφής. Πλήρη ανάλυση συστατικών και θερμίδων 200 Τροφίμων και προϊόντων Fast Food. Πίνακες για τον προσδιορισμό των ενεργειακών αναγκών. Αλφαβητικό ευρετήριο (Ελληνικό και Αγγλικό).

Στοιχεία έκδοσης: Χρόνος έκδοσης 1996, 288 σελίδες, 83 σχήματα, 20 πίνακες, ISBN: 960-85833-0-6

Διάθεση: Εκδόσεις Α. Μπιστικέα, Κορυτσάς 36 Παπάγου-156 69. Τηλ. 210-6512135.


 

Τίτλος: Χημική Εξέλιξη και η Προέλευση της Ζωής.

Συγγραφείς: A.I. Oparin, B.Y. Levin, J.D. Bernal, S.L. Miller, S.W. Fox, R.S. Young, M. Calvin, E. Schroedinger, N.H. Horowitz, J. Monod, R. Monro, B. Donn, H.P. Klein, C. Ponnamperouma, C. Sagan, F. Drake.

Μετάφραση: Αθ. Βαλαβανίδης.

Περιεχόμενα: Επιμέλεια και μετάφραση των κυριότερων επιστημονικών άρθρων ή κεφαλαίων σε συνέδρια και εκδόσεις, στα θέματα της χημικής εξέλιξης, εξέλιξης πρωτόβιων οργανισμών, αναζήτηση εξωγήινων ζωντανών οργανισμών, φιλοσοφικές διαστάσεις για την προέλευση της ζωής στον πλανήτη Γη. Επιστημονικά κείμενα και έρευνες για την εξελικτική βιοχημική προέλευση της ζωής στη Γη και πιθανόν στο Σύμπαν.

Στοιχεία έκδοσης: Χρόνος έκδοσης 1974, 2η έκδοση 1978, σελ. 188.

Διάθεση: Εκδόσεις ΠΑΠΑΖΗΣΗ, Νικηταρά 2 και Εμμ. Μπενάκη, Αθήνα, τηλ. 210-3622496, 210-3609150.


 

Τίτλος: Εισαγωγή εις την εξέτασιν των τροφίμων

Συγγραφείς: Δ.Σ. Γαλανός, Ε.Κ. Βουδούρης.

Περιεχόμενα: Εισαγωγή. Φυσικαί και φυσικοχημικαί μέθοδοι. Γενικαί μέθοδοι. Εξέτασις των φυσικών γλυκαντικών υλών. Εξέτασις των λιπών και ελαίων. Εξέτασις του γάλακτος και των προϊόντων εκ γάλακτος. Εξέτασις των προϊόντων εκ δημητριακών.

Στοιχεία έκδοσης: Χρόνος έκδοσης 1971, 2η έκδοση 1977, 3η έκδοση 1978, σελ. 276.


 

Τίτλος: Θέματα Χημείας Τροφίμων.

Συγγραφέας: Δ.Σ. Γαλανός

Περιεχόμενα: Μέρος πρώτον: Σκοπός και σημασία της χημείας τροφίμων. Θρεπτικαί ύλαι. Τροφή του ανθρώπου. Ζωικά τρόφιμα. Λίπη και έλαια. Φυτικά τρόφιμα. Ευφραντικά. Ύδωρ και αήρ. Αντικείμενα κοινής χρήσεως. Δειγματοληψία και γνωμάτευσις. Μέρος δεύτερον: Σκοπός και σημασία της συγχρόνου χημείας τροφίμων. Γεύσις και τροφή. Μόλυνσις της τροφής δια υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων. Το ασβέστιον εις την διατροφήν και το πρόβλημα του ραδιενεργού στροντίου. Η πρόσληψις φθοριούχων δια της συγχρόνου διαίτης του Έλληνος. Πρόσθετοι ύλαι τροφίμων. Διατροφή και παχυσαρκία. Διατροφή και αθηροσκλήρωσις. Ο άνθρωπος και το οινόπνευμα. Κατηγορία οίνων. Το μέλλον της ανθρωπίνης διατροφής.

Στοιχεία έκδοσης: Χρόνος έκδοσης 1969, 2η έκδοση 1975, 3η έκδοση 1977, σελ. 374.