ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές των Π.Μ.Σ, μπορούν να πραγματοποιήσουν την ηλεκτρονική κατάθεση των Ερευνητικών τους Εργασιών, προκειμένου να οριστούν οι 3μελείς Εξεταστικές Επιτροπές (στα πλαίσια της εξεταστικής περιόδου Μαΐου 2024-αφορά τα Π.Μ.Σ. διάρκειας 3 εξαμήνων), από τη Δευτέρα 15-4-2024 έως και την Παρασκευή 19-4-2024 και ώρα 14.00.

Παρακαλούμε, λόγω του μεγέθους των εργασιών, τα αρχεία να σταλούν σε pdf μορφή στο email της Γραμματείας master@chem.uoa.gr, με θέμα «Ερευνητική Εργασία κας/κου Ονοματεπώνυμο»

Επίσης θα επισυνάπτεται υπογεγραμμένο το έγγραφο του Ορισμού της 3-μελούς Εξεταστικής Επιτροπής, το οποίο είναι σε ηλεκτρονική μορφή στον σύνδεσμο Πληροφοριακό Υλικό-Χρήσιμα Έντυπα στην Ιστοσελίδα του Τμήματος Χημείας.

    
Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας