ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ 3 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΤΣΟΥΡΙΔΗ" ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2022-2023

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η υπ΄ αριθμ. πρωτ.: 2782/15.03.2024(ΑΔΑ:6ΩΨΚ46ΝΚΠΔ-ΣΡΖ) Προκήρυξη Επιλογής Υποτρόφων χωρίς Διαγωνισμό για τη Χορήγηση ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ για Προπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα  από τα Έσοδα του Κληροδοτήματος «ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΤΣΟΥΡΙΔΗ», ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2022-2023.

Συνημμένα:

  1.  Η υπ΄αριθμ. πρωτ.:2783/15.03.24 Ανακοίνωση της Υπηρεσίας μας και
  2.  Η υπ΄ αριθμ. πρωτ.: 2782/15.03.2024(ΑΔΑ: 6ΩΨΚ46ΝΚΠΔ-ΣΡΖ) Προκήρυξη.
  3.  Αίτηση Υποψηφιότητας.

Με εκτίμηση,

Αλεξάνδρα Κυτίνου
Προϊσταμένη Τμήματος Υποτροφιών Προπτυχιακών Σπουδών
Διεύθυνση Υποτροφιών
ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (I.K.Y.)
Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Ν. Ιωνία
T +30 210 3726302
kytinou@iky.gr<mailto:kytinou@iky.gr>
www.iky.gr