ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές των Π.Μ.Σ, μπορούν να πραγματοποιήσουν την ηλεκτρονική κατάθεση των Ερευνητικών τους Εργασιών, (στα πλαίσια της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2024), από τη Δευτέρα 20-05-2024 έως και την Παρασκευή 31-05-2024και ώρα 14.00.

Οι παρουσιάσεις των Ερευνητικών  Εργασιών των Μεταπτυχιακών Φοιτητών θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα  03-06-2024 έως και την Παρασκευή 21-06-2024, ενώ οι αιτήσεις ορκωμοσίας που θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υποβάλλονται στη Γραμματεία έως και την Παρασκευή 28-06-2024.

Παρακαλούμε, λόγω του μεγέθους των εργασιών, τα αρχεία να σταλούν σε pdf μορφή στο email της Γραμματείας master@chem.uoa.gr, με θέμα «Ερευνητική Εργασία κας/κου Ονοματεπώνυμο»

Επίσης θα επισυνάπτεται υπογεγραμμένο το έγγραφο του Ορισμού της 3-μελούς Εξεταστικής Επιτροπής, το οποίο είναι σε ηλεκτρονική μορφή στον σύνδεσμο Πληροφοριακό Υλικό-Χρήσιμα Έντυπα στην Ιστοσελίδα του Τμήματος Χημείας.

    
Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας