ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

CIVIS - ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ BIPS- ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ CIVIS

To ΕΚΠΑ μέσω της συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο του CIVIS,  προσφέρει και τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά, τη δυνατότητα στους φοιτητές του να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα - δραστηριότητες τα "CIVIS Courses", όπως τα "Blended Intensive Programs" και υποστηρίζει οικονομικά τη φυσική κινητικότητα (διαμονή φοιτητή και σε ορισμένες περιπτώσεις και μετακίνηση), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση. Σημειώνεται, πως βασικές προϋποθέσεις για τη λήψη της οικονομικής υποστήριξης αποτελούν: ο συμμετέχων να είναι εγγεγραμμένος φοιτητής του ΕΚΠΑ (να διατηρεί τη φοιτητική του ιδιότητα ενεργή) και να μη λαμβάνει άλλη επιχορήγηση Erasmus για το διάστημα κατά το οποίο διεξάγεται η εκάστοτε εκπαιδευτική δραστηριότητα CIVIS. Τα "Blended Intensive Programs (BIPs)" είναι μια νέα μορφή κινητικότητας Erasmus+. Κάθε πρόγραμμα- μάθημα BIP συνδυάζει τη διαδικτυακή διδασκαλία με μια σύντομη περίοδο φυσικής κινητικότητας, όπου μπορείτε να περάσετε 5 ημέρες σε ένα άλλο πανεπιστήμιο με φοιτητές από όλη τη Συμμαχία του CIVIS! Συνδυάζοντας διαδικτυακές συνεδρίες με ένα σύντομο ταξίδι με δια ζώσης διδασκαλία, αυτή η καινοτόμος μορφή μαθημάτων ανοίγει ευκαιρίες για διεθνείς σπουδές σε νέες ομάδες φοιτητών.

Δείτε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή!