ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024-2025 - ΙΔΡΥΜΑ ΛΟΧΑΓΟΥ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ

Το ΙΔΡΥΜΑ ΛΟΧΑΓΟΥ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ προκηρύσσει την χορήγηση με επιλογή, για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 , έως *επτά (7) υποτροφιών * για μεταπτυχιακές, διδακτορικές, μεταδιδακτορικές ή άλλες ερευνητικές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό διάρκειας ενός ακαδημαϊκού έτους.

*Δικαίωμα λήψης έχουν νέοι και νέες καταγόμενοι από την Κω και την Χάλκη Δωδεκανήσου*, πτυχιούχοι Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού Τομέα ή Τεχνολογικού Τομέα της ημεδαπής ή/και πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ως ομοταγών προς τα Ελληνικά Α.Ε.Ι. ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Αιτήσεις μαζί με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται *μόνο ηλεκτρονικά* μέσω της ιστοσελίδας www.fanourakisfoundation.org

Τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων είναι η 26η Απριλίου 2024, ημέρα Παρασκευή έως ώρα 16:00.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και ο Κανονισμός Υποτροφιών με τις ακριβείς προϋποθέσεις & όρους υποβολής αιτήσεων, δικαιολογητικών κλπ υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.fanourakisfoundation.org.

Πληροφορίες :
Γραμματεία Ιδρύματος : 210 724 9940 από Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00-16.00.
και email info[at]fanourakisfoundation[dot]org.

Ίδρυμα Λοχαγού Φανουράκη Μαρασλή 21-23 (4ος όροφος)Αθήνα 106 76 Τηλ:+30 210 72 49940 Fax:+30 210 72 49941